Το Φεβρουάριο το δεύτερο νομοσχέδιο για το ΕΣΥ

Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται η ολοκλήρωση του δεύτερου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που σχετίζεται με τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Πόρων Υγείας (Ο.Δι.Π.Υ) και Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την υιοθέτηση του θεσμού του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού. Σύντομα θα εμφανισθούν και άλλα τρία νομοσχέδια, που αφορούν τη δημόσια υγεία, τον ιδιωτικό τομέα υγείας και τη μεταρρύθμιση στην πρόνοια. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Πόρων Υγείας συγκεντρώνει και διαχειρίζεται τους πόρους υγείας των μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών ( ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ κ.α.), καθώς και των υπολοίπων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας αλλά αυτών σε εθελοντική βάση, ενώ οι παροχές υγείας με τη μορφή των χρηματικών επιδομάτων και η πρόσθετη περίθαλψη εξακολουθούν να παρέχονται από τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων.

Σύμφωνα με το σκέλος του νομοσχεδίου, που αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ορίζεται ότι κάθε Κέντρο Υγείας θα αποτελεί μία αυτοτελή διοικητικά μονάδα, που υπάγεται στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και συνδέεται επιστημονικά με το νοσοκομείο αναφοράς του. Θα έχει δικό του προϋπολογισμό και οργανισμό και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε μη δικαιούχους, οι οποίοι όμως θα καταβάλλουν αμοιβή με βάση προκαθορισμένο τιμολόγιο. Επίσης ο θεσμός του προσωπικού γιατρού ορίζει ότι όλοι οι γιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής, οι γιατροί παθολόγοι, καθώς και οι γιατροί άλλων κλινικών ειδικοτήτων, που εργάζονται στα ασφαλιστικά ταμεία και τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να καταστούν οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι και θα προβούν στην υπογραφή σύμβασης τριετούς διάρκειας με τον Οργανισμό Διαχείρισης Πόρων Υγείας. Κάθε ένας προσωπικός γιατρός θα τηρεί υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή τους ατομικούς φακέλους των ασθενών του. Ταυτόχρονα θα είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη να επιλέξει και να εγγραφεί ή στο πλησιέστερο σε αυτόν Κέντρο Υγείας, ή σε έναν προσωπικό γιατρό της περιοχής, όπου κατοικεί μόνιμα, προϋπόθεση απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς διαφορετικά θα πρέπει να καταβάλει το πλήρες κόστος των υπηρεσιών. Το Κέντρο Υγείας ή ο προσωπικός γιατρός θα είναι υπεύθυνοι για τις παραπομπές (νοσοκομειακή περίθαλψη, γιατροί ειδικότητας, εργαστηριακές εξετάσεις) για κάθε πολίτη. Σε περίπτωση που απουσιάζει το παραπεμπτικό του γιατρού και ο δικαιούχος επισκεφθεί γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (εκτός από γυναικολόγους, οφθαλμίατρους, δερματολόγους και ΩΡΛ), ή νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας θα υποχρεούται με την καταβολή του 50% του κόστους των υπηρεσιών. Εξαίρεση θα αποτελούν οι επείγουσες περιπτώσεις.

Τέλος αναμένεται ότι με τον καθορισμό των 16 Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, (Πε.ΣΥ.), που θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου, αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας θα μεταφερθούν σε αυτά, με αποτέλεσμα από τα 800 άτομα, που απασχολούνται αυτή τη στιγμή στο υπουργείο θα παραμείνουν τα 300.Ταυτόχρονα θα ακολουθήσει η προκήρυξη γενικών διευθυντών ή managers σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, όπως ο το ‘Παπανικολάου’ της Θεσσαλονίκη, τα Πανεπιστημιακά Πάτρας, Κρήτης και Ιωαννίνων, καθώς και μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών όπως το Γενικό Κρατικό Αθηνών ‘Γεώργιος Γεννηματάς, το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ο ‘Ευαγγελισμός’, ο ‘Ερυθρός Σταυρός’, το ΚΑΤ και το Νοσοκομείο Παίδων ‘Αγία Σοφία’.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση