Ξεκίνησε το πρόγραμμα κατά της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας

Το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Επιτήρησης και Εκρίζωσης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) των μηρυκαστικών ζώων, προώθησε με απόφασή του ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης. Το σύστημα αυτό αρχίζει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας από 1ης Ιανουαρίου 2001. Όπως δήλωσε ο Υπουργός ‘στρατηγικός στόχος του Προγράμματος είναι η Ελλάδα να παραμείνει χώρα απαλλαγμένη από τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος οφείλουμε να εφαρμόσουμε τις απαιτήσεις και διαδικασίες των Οργάνων της Ε.Ε. και ειδικότερα τα μέτρα που ομόφωνα αποφάσισε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας καθώς και τις διαδικασίες του Διεθνούς Γραφείου Επιζοωτιών (Ο.Ι.Ε.) και φυσικά να τις εφαρμόσουμε όλοι (Κράτος, Αυτοδιοίκηση, κτηνοτρόφοι, εισαγωγείς, έμποροι) με αυστηρότητα, αλλά χωρίς υπερβολές. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της ελληνικής παραγωγής κρέατος, να αποκλείσουμε την είσοδο της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα, να προστατεύσουμε την υγεία του καταναλωτή.’

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας απαγορεύθηκε με απόφαση του υφυπουργού Γεωγίας αρμόδιου για κτηνοτροφικά θέματα κ. Φώτη Xατζημιxάλη, η διάθεση στην εγxώρια αγορά βοείων κρεάτων που προέρxονται απο ζώα ηλικίας άνω των 30 μηνών, εκτός εάν έxουν υποβληθεί σε εξέταση για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (τρελές αγελάδες) και τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι αρνητικά.

Φορείς του Προγράμματος θα είναι:
α. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Υπ. Γεωργίας.
β. Τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς ΜΣΕ (Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ).
γ. Τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια για τη διάγνωση ΜΣΕ (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας, Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων, το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής).
δ. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
ε. Τα Κτηνιατρικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια του ΥΠΓΕ.
στ. Η έδρα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Η απόφαση προβλέπει την εφαρμογή Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης ΜΣΕ με τελικό στόχο την εκρίζωση της ΜΣΕ. Επίσης περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που πρόσφατα υιοθέτησε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, οπότε και από 01.01.2001, όλες οι χώρες της Ε.Ε. θα εφαρμόζουν κοινά μέτρα καταργουμένων των εθνικών μέτρων. Η ίδια απόφαση περιλαμβάνει και όλα τα Συμπληρωματικά Μέτρα, όπως την αφαίρεση και καταστροφή ειδικών υλικών κινδύνου, την απαγόρευση χρήσης ζωικών πρωτεϊνών (κρεαταλεύρων κλπ.) στη διατροφή ζώων, συνεχή έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων, έλεγχο των ζώων, τα οποία προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου και τέλος την καταστροφή των δεσμευμένων σφαγίων βοοειδών. Oι δαπάνες μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα (ζωοτροφές, σφαγή βοοειδών άνω των 30 μηνών κλπ.) θα καλυφθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΓΕ και Κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή. Τέλος, για τα μέτρα εφαρμογής έχει συγκληθεί ειδική σύσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕ (Καστρί), στην οποία θα λάβουν μέρος κτηνίατροι από όλες τις Νομαρχιακές Διευθύνσεις της χώρας. Στη σύσκεψη αυτή θα παραβρεθεί ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Φώτης Χατζημιχάλης, ο οποίος και θα αναπτύξει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τον ακριβή και πλήρη έλεγχο των ΜΣΕ.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση