ΟΚΕ: Θετικά τα νομοσχέδια για το ΕΣΥ

Το νέο νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ είναι το πρώτο από μία σειρά νομοθετημάτων, που στοχεύουν σε μία ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτά ανέφερε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, η οποία εξέφρασε τη γνώμη της για τα δύο πρώτα νομοσχέδια του υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα, καθώς φαίνεται ότι επιλύουν ορισμένες μόνο πτυχές του προβλήματος στο σύστημα υγείας.

Η ΟΚΕ εκφράζει την ελπίδα να γίνουν πράξη τα όσα αναφέρονται στα νομοσχέδια και καταγράφει δύο σημαντικές απόψεις για αυτά. Για τα νοσοκομεία αναφέρει ότι η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ μπορεί να βοηθήσει ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία τους. Επιπλέον επισημαίνει ότι θα ήταν σκόπιμο τα νοσοκομεία να γίνουν μονομετοχικές εταιρείες, των οποίων τη μόνη μετοχή θα έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο υγείας ή έστω, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνει η ΟΚΕ, θα διαφυλαχθεί αφενός ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας , ο οποίος είναι σαφώς αναμφισβήτητος και αφετέρου θα δοθεί η αναγκαία ευελιξία στα νοσοκομεία, ώστε να επιτελέσουν το σημαντικό κοινωνικό τους έργο.

Η δεύτερη άποψη, σχετικά με τα δύο νέα νομοσχέδια, αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των νοσοκομείων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον τρόπο διοίκησής τους, την οικονομική τους στήριξη αλλά και τον έλεγχο της διαχείρισης του συστήματος υγείας. Τέλος η ΟΚΕ επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι και αυτό το σχέδιο νόμου ρυθμίζει εξαντλητικά τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται, χωρίς να παραπέμπει σε Προεδρικά Διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, για σημαντικά θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και για τα οποία κωλυσιεργίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτυχία εφαρμογής του νομοσχεδίου.

Διαβάστε επίσης