Νέος τρόπος τιμολόγησης των εισαγόμενων φαρμάκων

Νέο σύστημα στην τιμολόγηση των έτοιμων εισαγόμενων φαρμάκων προβλέπει η Αγορανομική Διάταξη που υπογράφηκε από την υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη. Ειδικότερα με την Αγορανομική Διάταξη για τα έτοιμα εισαγόμενα φάρμακα ορίζεται ότι δεν εγκρίνεται τιμή σε φάρμακο το οποίο δεν κυκλοφορεί τουλάχιστον σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης θα ερευνά κάθε χρόνο, αν οι τιμές επαλήθευσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που κυκλοφορεί κάθε φάρμακο, μειώθηκαν.

Με το νέο σύστημα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συστηματική παρακολούθηση των τιμών των έτοιμων εισαγόμενων φαρμάκων και παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης κατά την παρακολούθηση των τιμών των φαρμάκων, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση των αναγκών του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Διαβάστε επίσης