Αύξηση των δαπανών για την υγεία ζητά ο Παπαδόπουλος από την Ε.Ε

Με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας κ. Αλέκου Παπαδόπουλου συνεδρίασε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν το νέο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την δημόσια υγεία, η κοινοτική πολιτική σχετικά με την προστασία της υγείας από τις συνέπειες του καπνίσματος, η πρόταση Οδηγίας για τις κλινικές δοκιμές, καθώς και το θέμα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, σε συνάρτηση με τη νέα παραλλαγή της ασθένειες Κρόιτσφελντ- Γιάκομπ.

Για τη νόσο των “τρελών αγελάδων”, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του θέματος απαιτεί συνεχή και συντονισμένη δράση. Η ενημέρωση του κοινού αποτελεί ύψιστο καθήκον τόσο των κρατών – μελών, όσο και της κοινότητας, όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της πληροφόρησης προκειμένου να μην δημιουργούνται φαινόμενα αδικαιολόγητης σύγχυσης και πανικού. Σημείωσε επίσης ότι το Συμβούλιο Υγείας θα πρέπει να έχει πλήρη συμμετοχή στις αποφάσεις που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε επίσης, ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την δημόσια υγεία δεν είναι επαρκής και ιδίως το ποσό που προβλέπεται σχετικά με τον τρίτο άξονα (αφορά δράσεις για τη βελτίωση της υγείας). Τέλος για τα μέτρα κατά του καπνίσματος η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την πρόθεσή της να υποβάλει νέα πρόταση, μετά την ακύρωση υφιστάμενης Οδηγίας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) για τον περιορισμό της διαφήμισης υπέρ των προϊόντων καπνού. Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία κατάρτισης της Διεθνούς Σύμβασης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Διαβάστε επίσης