Ευρωπαϊκή προίκα για την υγεία στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η παράταση, μέχρι το 2002, έξι προγραμμάτων δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, με επιπρόσθετο κονδύλι ύψους 77,14 εκατ. ευρώ. Ο έλληνας ευρωβουλευτής κ. Αντώνης Τρακατέλλης (ΝΔ) εισηγήθηκε την πρόταση της παράτασης με σχετική έκθεσή του. Τα προγράμματα αυτά αφορούν στην διαπαιδαγώγηση και κατάρτιση στον τομέα της υγείας (14,54 εκ. ευρώ), στην καταπολέμηση του καρκίνου (26 εκ. ευρώ), στην πρόληψη του AIDS (20,14 εκ. ευρώ) στην πρόληψη της εξάρτησης από ναρκωτικά (10,76 εκ. ευρώ), στην υγειονομική εποπτεία των ασθενειών που συνδέονται με τη μόλυνση του περιβάλλοντος ( 1,3 εκ. ευρώ) και στην παρακολούθηση της υγείας ( 4,4 εκ. ευρώ).

Η έγκριση της έκθεσης Τρακατέλλη κατά τη χθεσινή συνεδρία, είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί η προθεσμία για τα 4 από τα 6 προγράμματα εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2000, ενώ για τα άλλα δύο στις 31 Δεκεμβρίου 2001. Δεδομένου ότι το νέο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την υγεία, που ετοιμάζει η Ενωση, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από το 2001, υπήρχε κίνδυνος διακοπής και δημιουργίας σημαντικού κενού στον τομέα της υγείας. Η νομική πρόταση Τρακατέλλη βοηθάει να αποφευχθεί η διακοπή αυτή, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η συνέχεια της νομικής βάσης των προγραμμάτων. Ολες οι τροπολογίες, που ψηφίσθηκαν απο το σώμα του Κοινοβουλίου και που αφορούν και στην κατανομή του προϋπολογισμού, έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και αναμένεται οτι θα υιοθετηθούν και από το Συμβούλιο των υπουργών Υγείας κατά την σημερινή του συνεδρίαση. Σημειωτέον ότι βάσει τροπολογίας, εξασφαλίζεται η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά των Συνδεδεμένων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μάλτας και της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης