ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για συσκευή ανάταξης (δηλαδή επαναφοράς του φλεβοκομβικού ρυθμού) αρρυθμιών με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι αρρυθμίες που αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι σχετικά ακίνδυνες (κολπική μαρμαρυγή, κολπικός πτερυγισμός ), πιο επικίνδυνες (κοιλιακή ταχυκαρδία), ή θανατηφόρες αν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα (κοιλιακή μαρμαρυγή). Για τις πρώτες, η απινίδωση (εδώ χρησιμοποιείται καλύτερα ο όρος καρδιομετατροπή) χρησιμοποιείται όταν αποτύχει η φαρμακευτική αγωγή, ενώ προηγείται ήπια νάρκωση του ασθενούς. Αντίθετα στην περίπτωση της κοιλιακής μαρμαρυγής η απινίδωση είναι ο μόνος τρόπος σωτηρίας του ασθενούς ο οποίος έχει ήδη χάσει τις αισθήσεις του.

Μέχρι πρότινος η απινίδωση γινόταν με συσκευές εξωτερικής εφαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας έχει καταστήσει δυνατή την παραγωγή απινιδωτών μικρού μεγέθους και βάρους <200gr. που εμφυτεύονται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για επικίνδυνες αρρυθμίες, και τις ανατάσουν όταν εμφανισθούν. Οι εμφυτεύσιμοι αυτοί απινιδωτές παρέχουν ταυτόχρονα την δυνατότητα βηματοδότησης καθώς και καταγραφής των αρρυθμιών, οι οποίες αργότερα μπορούν να αναλυθούν και να ληφθούν σωστότερες αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Μία σειρά από μεγάλες μελέτες παγκοσμίως έχουν δείξει την ανωτερότητα των συσκευών αυτών απέναντι στα αντιαρρυθμικά φάρμακα, το λίαν υψηλό όμως κόστος τους (>12.000.000 δρχ./συσκευή) επιτρέπει την χρησιμοποίησή τους μόνο σε άτομα πολύ υψηλού κινδύνου τα οποία ταυτόχρονα πρέπει να πληρούν και κάποια συγκεκριμμένα κριτήρια.