ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Άλλες ονομασίες

«Μπαλονάκι», PTCA (Percutaneous transluminal coronary angioplasty).

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι μία ειδική διαγνωστική μέθοδος με την οποία γίνεται διόρθωση, πλαστική του αυλού των στεφανιαίων αγγειων.

Η όλη διαδικασία της αγγειοπλαστικής γίνεται όπως και στη στεφανιογραφία με καθετήρες που εισέρχονται είτε από τον μηρό (μηριαία αρτηρία) είτε από τον βραχίονα (βραχιόνια αρτηρία). Η διαφορά με την απλή στεφανιογραφία βρίσκεται στους καθετήρες. Στην αγγειοπλαστική χρησιμοποιούνται ειδικοί καθετήρες στο άκρο των οποίων είναι προσαρμοσμένο ένα μπαλονάκι. Οταν λοιπόν ο καθετήρας εισαχθεί στο στεφανιαίο αγγείο και με την ειδική σκιαγραφική ουσία που ρίχνεται απεικονισθεί η βλάβη που προκαλεί τη στένωση, τότε προωθείται ο καθετήρας στο ύψος της βλάβης και φουσκώνεται το μπαλονάκι. Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη μεγάλης πίεσης από το μπαλονάκι στην βλάβη (έως 20 – 25 ατμόσφαιρες) η οποία θρυματίζει την πλάκα και τα κομμάτια της τα ενταφιάζει στο τοίχωμα του αγγείου. Ετσι όταν ξεφουσκώσει το μπαλονάκι και αποσυρθεί ο καθετήρας έχει πλέον αποκατασταθεί η βλάβη του αγγείου και ο αυλός του είναι πλέον βατός. Η μέγιστη διάμετρος του μπαλονιού εξαρτάται από τον κατασκευαστή του καθετήρα (2 -3,7mm) και κατά κανόνα γίνονται 3-4 προσπάθειες φουσκώματος – ξεφουσκώματος του μπαλονιού για καλύτερη διάνοιξη.
Στον ίδιο χρόνο μπορεί να γίνει και τοποθέτηση stent στον τόπο της αγγειοπλαστικής, ενός δηλαδή πλαστικού ή μεταλλικού δικτυωτού, σαν νάρθηκα που κρατά το αγγείο ανοικτό εμποδίζοντας την επαναστένωση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η αγγειοπλαστική συνιστάται σε συγκεκριμένη στένωση κοντά στην έκφυση μεγάλης αρτηρίας η οποία πρέπει να είναι σημαντική (πάνω από 70 – 80%) και ο ασθενής να παραπονείται για στηθάγχη. Ακόμη γίνεται και σε ασυμπτωματικό ασθενή με θετική όμως δοκιμασία κόπωσης.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αντενδείκνυται αγγειοπλαστική σε χρόνια πλήρη απόφραξη της αρτηρίας που έχει πλέον ασβεστωθεί και σε αγγεία με διάσπαρτες πολλαπλές βλάβες. Επίσης αντενδείκνυται αγγειοπλαστική :
Σε βλάβη στο κοινό αρχικό κομμάτι του πρόσθιου κατιόντα και της περισπωμένης
Σε στένωση > 1,5 cm σε μήκος
Σε στένωση σε καμπή ή διχασμό αγγείου

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Υπάρχει ποσοστό 20% επαναστενώσεως της αρτηρίας στους 6 μήνες ενώ αναφέρεται και θνητότητα περίπου 1% κατά την ώρα της αγγειοπλαστικής.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση