Οδηγίες για ασφαλείς αγορές φαρμάκων στο Internet

Ο θεσμός των ηλεκτρονικών φαρμακείων στην Αμερική αρχίζει πλέον να καθιερώνεται oλοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα τα ‘παραδοσιακά’ φαρμακεία να αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό. Ο αρμόδιος οργανισμός φαρμάκων (FDA) σε συνεργασία με το συνασπισμό CybeRx-Smart Safety Coalition, αντιλαμβανόμενοι αυτή την αυξημένη αναζήτηση διαδικτυακών φαρμακείων από τους χρήστες του Internet, έκριναν σκόπιμο να δώσουν μια σειρά οδηγιών, οι οποίες απευθύνονται προς τους καταναλωτές- χρήστες του διαδικτύου, προκειμένου να τους διασφαλίσουν από πιθανούς κινδύνους εξαιτίας αυτής της αυτοματοποίησης των αγορών. Συγκεκριμένα προειδοποιούν τους αγοραστές ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ορισμένα φαμακεία του διαδικτύου, τα οποία ενδέχεται, ενεργώντας ασυνείδητα, να προσπαθήσουν να προωθήσουν και πουλήσουν προιόντα και φάρμακα ανύπαρκτα ή μη εγκεκριμένα ή ληγμένα ή ακόμα και φάρμακα που δεν έχουν υποστεί τους απαιτούμενους ελέγχους ποιότητας.

Συμβουλεύουν λοιπόν τους καταναλωτές να αγοράζουν μόνο από τα διαδικτυακά εκείνα φαρμακεία, τα οποία εμμένουν και ζητούν από τους πελάτες τους, να διαθέτουν την απαραίτητη συνταγή από έναν γιατρό και ταυχόχρονα φροντίζουν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της, πριν προχωρήσουν στη διάθεση του φαρμάκου. Στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες διευκρινίζεται επιπλέον ότι οι ασθενείς που αποφεύγουν να επισκεφθούν έναν γιατρό για να λάβουν τη σχετική συνταγή και αναζητούν αυτή διαδικτυακά, κινδυνεύουν να τύχουν εσφαλμένης διάγνωσης ή να λάβουν ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι το ενδεικνυόμενο για την περίπτωσή τους ή ακόμα χειρότερα το οποίο μπορεί να επιφέρει και ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση πάντως επισημαίνεται ότι πριν αγοράσει κανείς ένα φάρμακο από ένα διαδικτυακό φαρμακείο, είναι σκόπιμο να επιβεβαιώνει ότι στο φαρμακείο αυτό εργάζονται φαρμακοποιοί, οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη άδεια, ανήκουν στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο και μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστη ενημέρωση και πληροφόρηση σε σχετικές ερωτήσεις, που ενδεχομένως τεθούν σχετικά με κάποια συγκεκριμένα φάρμακα.

Διαβάστε επίσης