Επιμένει ο ΟΗΕ για την κατάληξη ‘.health’, παρά την απόρριψη

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δήλωσε πολύ απογοητευμένη από την απόρριψη εκ μέρους της διοικούσας ομάδας του διαδικτύου, της πρότασής της για την κατάληξη ‘.health’ σε όλους του δικτυακούς τόπους και διευθύνσεις, που έχουν σχέση με τον χώρο της υγείας και σκοπεύει να στραφεί εναντίον της απόφασης αυτής. Η πρόταση γραφείου του τμήματος υγείας του ΟΗΕ, η οποία, όπως υποστήριζαν θα συνεπαγόταν ταχύτερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για τους ανθρώπους που αναζητούν πληροφόρηση υγείας στο διαδίκτυο, ήταν ανάμεσα σε 47 άλλες αιτήσης για νέες καταλήξεις, οι οποίες υπεβλήθησαν για να κριθούν από το ΙCANN. Τελικά εγκρίθηκαν επτά νέες καταλήξεις, μεταξύ αυτών η κατάληξη .info για γενικές πληροφορίες, και .biz για θέματα εργασιακά.

Ωστόσο ο ICANN απέρριψε την πρόταση για την κατάληξη .kids για τα παιδιά, .xxx για του ενήλικες, καθώς και το σχέδιο της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τα sites υγείας. Εκπρόσωπος της ΠΟΥ δήλωσε ότι ‘Η ΠΟΥ είναι ιδιαίτερα απογοητευμένη από την απόφαση. Θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για τους καταναλωτές, καθώς θα διασφαλιζόταν η ποιότητα της ιατρικής πληροφόρησης στο διαδίκτυο. Αναρωτιώμαστε για ποιους λόγους η απόφαση απέρριψε την πρότασή μας και θα κάνουμε το παν για να στραφούμε εναντίον της απόφασης’.

Διαβάστε επίσης