Η εταιρία Wyeth αποσύρει το Dimetapp

Σταμάτησε η παραγωγή και διακίνηση του προϊόντος Dimetapp, με πρωτοβουλία της φαρμακευτικής εταιρίας Wyeth Hellas. Το Ντιμετάπ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, περιέχει το επικίνδυνο συστατικό φαινυλοπροπανολαμίνη, το οποίο ενδεχομένως να ευθύνεται για την πρόκληση αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων σε καρδιαγγειακούς ασθενείς. Έγινε δε έκκληση προς τις φαρμακευτικές εταιρίες να σταματήσουν, εθελοντικά, τη διάθεση στις ΗΠΑ προϊόντων, που περιέχουν την ουσία αυτή.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δήλωσε σχετικά με το θέμα αυτό ότι, τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία φαινυλπροπανολαμίνη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά περισσότερο από 20 χρόνια, χωρίς να έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ στο φύλλο οδηγιών αναφέρονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις. Ωστόσο η φαρμακευτική εταιρία Wyeth Hellas προχώρησε από τις 8 Νοεμβρίου στη διακοπή της παραγωγής και διακίνησης του συγκεκριμένου σκευάσματος, εκφράζοντας όπως τονίζει την ευαισθησία της απέναντι στο καταναλωτικό κοινό.

Διαβάστε επίσης