ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΟΣΟΥΝΤΟΣ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΥ (ΣΝΦ)

Άλλες ονομασίες

Σύνδρομο ταχυκαρδίας-βραδυκαρδίας

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μία πάθηση του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς του ηλεκτρικού ερεθίσματος της καριδάς που εκδηλώνεται άλλοτε με βραδυκαρδία, άλλοτε με ταχυκαρδίες και άλλοτε και με τα δύο.

Παθογένεια

Παρατηρείται σε ηλικιωμένα άτομα και οφείλεται αφενός σε φθορά διαφόρων τμημα΄των της καρδιάς και αφετέρου σε διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Κλινική εικόνα

Εμφανίζεται με συμπτώματα που οφείλονται τόσο σε βραδυκαρδία (εύκολη κόπωση, αδυναμία, λιποθυμικά επεισόδια) όσο και σε ταχυκαρδία (αίσθημα παλμών, δύσπνοια).

Διάγνωση

Γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, όμως επειδή είναι σπάνιο σε ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα να εμφανισθεί όλη η ποικιλία των αρρυθμιών, χρησιμοποιείται συχνάκις το Holter ρυθμού. Αν τα συμπτώματα επιμένουν και δεν έχει γίνει καταγραφή του ρυθμού κατά την διάρκεια του επεισοδίου ούτε σε απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα ούτε στο Holter ρυθμού, ενδείκνυται η περαιτέρω διερεύνηση με την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

Αντιμετώπιση

Εξαρτάται από την συχνότητα και βαρύτητα των συμπτωμάτων. Για τις ταχυκαρδίες απαιτείται η χρήση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, όμως επειδή συνυπάρχουν και επεισόδια βραδυκαρδίας που επιτείνονται με την χρήση των αντιαρρυθμικών, συνήθως απαιτείται η τοποθέτηση μόνιμου τεχνητού βηματοδότη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η πορεία της νόσου είναι απρόβλεπτη, η δε χρονική απόσταση μεταξύ δύο επεισοδίων βραδυκαρδίας – ταχυκαρδιας μπορεί να είναι μήνες ή χρόνια.