Η Υγεία ενώνει τα Βαλκάνια

Η μονάδα προληπτικής ιατρικής του ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης έχει δημιουργήσει αντίστοιχα κέντρα πρόληψης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στις πέντε ιατρικές σχολές της Βουλγαρίας και προτείνει την δημιουργία κέντρου πρόληψης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ηπατίτιδας B, C και AIDS στην Ανδριανούπολη (Εντιρνέ Τουρκίας), μέσω του κοινοτικού προγράμματος Interreg III.

Στίς προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης η ίδρυση Βαλκανικού Παρατηρητηρίου για τα λοιμώδη νοσήματα με τη δυνατότητα διεύρυνσης και σε άλλα νοσήματα καθώς επίσης και ζωονόσους, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Σ΄ αυτό το Βαλκανικό Παρατηρητήριο θα συλλέγονται πληροφορίες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία σε ότι αφορά τα λοιμώδη νοσήματα και αυτές οι πληροφορίες θα αποστέλλονται στα αντίστοιχα υπουργεία των χωρών για την πρόληψη πιθανών επιδημιών.

Επίσης προτείνεται η δημιουργία εργαστηρίου μοριακής βιολογίας στη Βουλγαρία και στην Ανδριανούπολη με το οποίο θα εισάγεται καινούργια τεχνογνωσία στις δύο αυτές χώρες. Τέλος προτείνεται να δημιουργηθεί μία κινητή μονάδα με κοινό ιατρικό προσωπικό, η οποία θα μετακινείται σε οποιαδήποτε περιοχή των Βαλκανίων στην οποία θα υπάρχει πρόβλημα (πόλεμος, σεισμοί κλπ) προκειμένου να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Σε συνάντηση που είχε ο προϊστάμενος της μονάδας προληπτικής ιατρικής ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Παπουτσέλης στην Ανδριανούπολη με τον κοσμήτορα της ιατρικής σχολής και τον νομάρχη συζητήθηκαν οι προτάσεις αυτές και τις αποδέχτηκε η τουρκική πλευρά. Παράλληλα οι δύο πλευρές συμφώνησαν σαν πρώτο βήμα της συνεργασίας να πραγματοποιήσουν συνάντηση στα μέσα Οκτωβρίου στο τελωνείο των Κήπων και να γίνουν συμβολικά αιμοληψίες και εμβολιασμοί στους υπαλλήλους των δύο τελωνείων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση