Γονιδιακό…φακέλωμα!

Γονιδιακό...φακέλωμα!Η απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης να ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να αποθηκεύσει το γενετικό αποτύπωμα οποιουδήποτε συλλαμβάνεται και οδηγείται σε αστυνομικό τμήμα, έχει προκαλέσει την αντίδραση πολιτών, οργανώσεων αλλά και επιστημόνων. Παρά την εκπληκτική ακρίβεια που διαθέτει ο έλεγχος του DNA, δεν μπορεί να εξιχνιάσει κάθε έγκλημα, αφού αδυνατεί να καθορίσει με ακρίβεια αν τα δείγματα ταιριάζουν, όταν το προς εξέταση δείγμα έχει μολυνθεί στον τόπο του εγκλήματος. Να σημειωθεί, ότι και κατά τις δίκες, είναι ‘εξαιρετικά απίθανο’ το δείγμα να προέρχεται από άλλη πηγή, κάτι που αναγκάζει τους ιατροδικαστές να μιλούν για την πιθανότητα το δείγμα να προέρχεται από το δράστη.

Κατά τη διάπραξη σχεδόν οποιουδήποτε εγκλήματος, ο δράστης μπορεί να αφήσει ένα αποτύπωμα, ένα γενετικό αποτύπωμα το οποίο αποδεικνύει με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα τη ταυτότητά του. Αυτό που χρειάζεται είναι να αποσπαστεί το DNA του δράστη, από είναι ένα μόνο κύτταρο, το οποίο μπορεί να βρεθεί σε μια κηλίδα αίματος ή ένα ελάχιστο κομμάτι δέρματος από μια πεσμένη τρίχα. Βέβαια, για την πραγματοποίηση καλύτερων συσχετισμών είναι απαραίτητη η ύπαρξη μεγαλύτερου διαθέσιμου δείγματος, ίσου περίπου 1.000 κύτταρα, τα οποία αντιστοιχούν στο μέγεθος ενός κόκκου αλατιού.

Η λήψη του γενετικού υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον τόπο του εγκλήματος, είτε απ’ ευθείας από το στόμα του υπόπτου, με τη βοήθεια ενός ξέστρου. Στη συνέχεια, το DNA μπορεί να διατηρηθεί στους -80°C μέσα σε γυάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες χωρίς να συμβούν αλλαγές στη δομή του για μια περίοδο χιλιάδων ετών, επειδή είναι πολύ ισχυρά δομημένο. Το γενετικό αποτύπωμα προϋποθέτει την αφαίρεση του μορίου του DNA από το κύτταρο, το οποίο στη συνέχεια με τη βοήθεια ενζύμων διασπάται. Αυτός ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, και τα δείγματα των διασπασμένων δομών χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των δειγμάτων.

Διαβάστε επίσης