Η ώρα των αποφάσεων για την υγεία.

Παραδόθηκε στον υπουργό το πόρισμα που εδώ και δυό μήνες επεξεργαζόταν επιτροπή υπό τον επ. καθηγητή κ. Γιάννη Τούντα. Οι βασικές γραμμές του πορίσματος αφορούν τη συγκρότηση του ΕΣΥ, τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα, το ανθρώπινο δυναμικό και την άσκηση πολιτικής υγείας.

Συγκεκριμένα η επιτροπή προτείνει την ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Υγείας στο οποίο θα ενταχθούν το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, το Δημόσιο, το ΤΕΒΕ, το Ταμείο Εμπόρων και το ΝΑΤ ενώ τα υπόλοιπα ταμεία όπως των τραπεζών θα ενταχθούν σε εθελοντική βάση. Το Ενιαίο Ταμείο Υγείας θα “αγοράζει” υπηρεσίες υγείας τόσο από τον δημόσιο τομέα αλλά και από τον ιδιωτικό με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων κατά περιφέρεια.

Οι υπηρεσίες υγείας σε κάθε περιφέρεια της χώρας ενοποιούνται σε ενιαίο νομικό πρόσωπο με αυτόνομη διοίκηση με επικεφαλής την περιφερειακή διοίκηση του ΕΣΥ που εποπτεύει, συντονίζει και επιχορηγεί τα νοσοκομεία αλλά και τις μονάδες υγείας των ταμείων που εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Υγείας.

Η επιτροπή προτείνει για τους γιατρούς του ΕΣΥ πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, μόνο για τους ειδικευόμενους και για τους επιμελητές Β’, ενώ οι επιμελητές Α’, οι αναπληρωτές διευθυντές και οι διευθυντές θα έχουν δικαίωμα ελεγχόμενου ιδιωτικού έργου μέσα στο νοσοκομείο, ενώ όλοι οι γιατροί θα μπορούν εκτός ωραρίου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες μονάδες της περιφέρειας.

Το πόρισμα της επιτροπής περιλαμβάνει συγκεκριμένες θέσεις που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα κατά την οποία κάθε ασφαλισμένος θα επιλέγει τον οικογενειακό γιατρό του από λίστα και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό του ασθενή ενώ προτείνεται και η ενοποίηση των φορέων και η δημιουργία νέων θεσμών που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα.

Μετά την παράδοση του πορίσματος αναμένονται ταχύτατες εξελίξεις, μια και τα χρονικά περιθώρια για την αναδιαμόρφωση της δημόσιας περίθαλψης έχουν στενέψει.

Διαβάστε επίσης