Ψώρα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μόλυνση με το άκαρι της ψώρας.

Παθογένεια

Η μετάδοση της ψώρας γίνεται κυρίως με άμεση επαφή των ατόμων περιλαμβανομένης φυσικά και της σεξουαλικής. Η εξάπλωση της με τα ρόύχα θεωρείται ασήμαντη διότι το άκαρι της ψώρας δεν μπορεί να ζήσει περισσότερο απο λίγες μέρες μακριά απο το σώμα.
Το άκαρι της ψώρας σκάβει μια σήραγγα στο δέρμα οπου εναποθέτει τα αυγά του. Οι νύμφες εκκολάπτονται απο τα αυγα και με την σειρά τους περιπλανώνται στην δερματική επιφάνεια και ανοίγουν νέες σήραγγες.

Πρόληψη

Τήρηση των γενικών κανόνων υγιεινής και προσεκτική επιλογή του σεξουαλικού συντρόφου.

Κλινική εικόνα

Κύριο σύμπτωμα είναι ο κνησμός ο οποίος γίνεται εντονότερος την νύκτα. Το παράσιτο προτιμά να αποικίζει ορισμένες θέσεις όπως τα χέρια, τους αγκώνες, τις μασχάλες, το πέος και το όσχεο και τους μαστούς στις γυναίκες. Οι σήραγγες είναι το χαρακτηριστικό σημείο ττης νόσου.

Διάγνωση

Με την παρατήρηση των σηράγγων καθώς και την ανίχνευση του παρασίτου.

Αντιμετώπιση

Με λουτρά καθαριότητος και την επάλειψη με ακαριοκτόνα φάρμακα.

Διαβάστε επίσης