Περίδεση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η περίδεση είναι η χρησιμοποίηση ενός τύπου ελαστικού επιδέσμου ή μιας ταινίας που κολλάει μόνη της, που σκοπό έχει να υποστηρίζει ένα τραυματισμένο μέρος του σώματος ή να το προστατεύει χωρίς να είναι εμπόδιο στη λειτουργία του.

Χαρακτηριστικά

Η περίδεση αποτελεί μία μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στους αθλητές αλλά και σε όλους αυτούς που φέρουν κακώσεις των μαλακών μορίων.

Μιας και η έρευνα στις μέρες μας έχει στραφεί στον τομέα της πρόληψης, αφού είναι καλύτερα να προληφθεί μία κάκωση παρά να θεραπευτεί, η περίδεση χρησιμοποιείται ευρύτατα ιδιαίτερα στην πρόληψη αλλά και στην αποκατάσταση στις διάφορες κακώσεις, ενισχύοντας τις αδύνατες δομές που υποβάλλονται σε μεγάλες επιβαρύνσεις, στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Σκοποί της περίδεσης

Η περίδεση ασκώντας μηχανική πίεση, βοηθά σημαντικά στην ελάττωση του οιδήματος (πρήξιμο) και του αιματώματος στην περιοχή και σε συνδυασμό με τα άλλα μέσα θεραπείας, μειώνει σημαντικά το χρόνο αποκατάστασης. Περιορίζοντας τις κινήσεις της άρθρωσης, που ενδεχομένως επιδεινώνουν την κατάσταση, προστατεύει από καινούργιες υποτροπές τους μυς, συνδέσμους και τένοντες. Ακόμη επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης, χωρίς να μεταβιβάζεται η ένταση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στις περιοχές που έχουν τραυματιστεί. Τέλος προστατεύει διατηρώντας το μέλος που έχει τραυματιστεί σε ανάλογη λειτουργική θέση κατά το προοδευτικό πρόγραμμα επιβάρυνσης για αύξηση της δύναμης, της αντοχής και του συντονισμού.

Στην περίδεση χρησιμοποιούνται ελαστικός επίδεσμος που κολλάει, αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος ή βαμβακερή ταινία που κολλάει μόνη της. Δεν επιτρέπεται να γίνεται περίδεση σε οξείες καταστάσεις που θα εμποδίσουν την κυκλοφορία του αίματος και όταν υπάρχει ζημιά στο δέρμα ή μόλυνση. Το δέρμα πρέπει να είναι τελείως καθαρό και οι πτυχές ή διπλώσεις πρέπει να διορθώνονται γιατί μπορεί να δημιουργήσουν φουσκάλες και ερεθισμό στο δέρμα.