Πνευμονία απο Pneumocystis carinii

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πνευμονική λοίμωξη απο το πρωτόζωο Pneumocystis carinii.

Παθογένεια

Η μετάδοση των πρωτοζώων είναι αερογενής. Αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν οι ανοσοκατεσταλμένοι δηλαδή οι πάσχοντες με AIDS, οι μεταμοσχευμένοι, οι λαμβάνοντες κορτικοειδή και τα πρόωρα παιδιά.

Πρόληψη

Σε ανοσοκατασταλμένους χορηγείται προφυλακτικά ο συνδυασμός τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης η πενταμιδίνη σε αεροζόλ.

Κλινική εικόνα

Αδιαθεσία, πονοκέφαλος, βήχας επίμονος ξηρός, πυρετός και άλγος στο θώρακα. Στην περίπτωση του AIDS τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια.Η πνευμονία μπορεί να επιπλακεί με αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με βρογχοσκόπηση και διατραχειακή βιοψία.

Αντιμετώπιση

Τα φάρμακα εκλογής είναι τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη η πενταμιδίνη η δαψόνη. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει το ταχύτερο διότι η νόσος χωρίς αγωγή οδηγεί στο θάνατο.