Σύμπλεγμα εωσινοφιλικών κοκκιωμάτων

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι σύμπλεγμα δερματοπαθειών της γάτας που εμφανίζονται στα ζώα εκείνα που πάσχουν από διάφορες αλλεργικές δερματίτιδες.

Παθογένεια

Οι δερματίτιδες αυτές έχουν συνήθως αλλεργική αιτιολογία αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλονται σε λοιμώδη ή κληρονομικά αίτια.

Είδη :

1. εωσινοφιλικό ή άτονο έλκος
2. εωσινοφιλική πλάκα
3. εωσινοφιλικό ή γραμμοειδές κοκκίωμα.

Κλινική εικόνα

1. Ελκος : κυρίως σε ενήλικες θηλυκές γάτες, όπου παρατηρείται βαθύ έλκος ημισεληνοειδούς σχήματος, που σχεδόν αποκλειστικά εντοπίζεται στο άνω χείλος.
2. Πλάκα : συχνότερα στις θηλυκές γάτες και συνδέεται άμεσα με επίμονη λείξη της περιοχής του δέρματος λόγω του έντονου κνησμού. Συνήθως τα σημεία είναι η κοιλιακή χώρα και η εσω επιφάνεια των μηρών.
3. Κοκκίωμα : είναι το συχνότερο σύμπλεγμα και εμφανίζεται συχνότερα σε νεαρές γάτες. Οι αλλοιώσεις είναι γραμμοειδείς, κιτρινοροδόχροες και εντοπίζονται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού και της κνήμης του ενός ή και των δύο άκρων.

Διάγνωση

Είναι εύκολη και βασίζεται στην κλινική εικόνα.

Αντιμετώπιση

Χρησιμοποιείται πρεδνιζολόνη ή οξεική μεθυλοπρεδνιζολόνη και τα προγεσταγόνα. Στα χρόνια περιστατικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λεβαμισόλη