Πανώλης

Άλλες ονομασίες

Πανούκλα.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μόλυνση με το μικρόβιο Yersinia pestis.

Παθογένεια

Οι άνθρωποι μολύνονται με την Yersinis pestis απο τσίμπημα ψύλλων των τρωκτικών. Το μικρόβιο εισέρχεται στην συστηματική κυκλοφορια απο του λεμφαδένες και μπορεί να προκαλέσει πνευμονία και σηψαιμία.

Πρόληψη

Με την τήρηση των γενικών κανόνων υγιεινής και την μυοκτονία.

Κλινική εικόνα

Αρχικά παρουσιάζεται διόγκωση των λεμφαδένων της βουβωνικής περιοχής και κατόπιν πυρετός πονοκέφαλος. Μερικές φορές η νόσος εκδηλώνεται σαν πνευμονία και μπορεί να προκαλέσι την καταπληξία και τον θάνατο.

Διάγνωση

Σε αναρρόφηση λεμφαδένων παρατηρούνται χαρακτηριστικές αλλοιώσεις της νόσου. Επιπρόσθετα η καλλιέργεια αποβαίνει θετική αλλά απαιτούνται 48-72 ώρες.

Αντιμετώπιση

Με χορήγηση στρεπτομυκίνης η τετρακυκλίνης.