Κοκκύτης

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη απο το μικρόβιο Bordetella pertussis.

Παθογένεια

Μεταδίδεται στον ξενιστή με σταγονίδια και προκαλεί φλεγμονή στον ρινοφάρυγγα και την τραχεία.

Πρόληψη

Με εμβόλιο (DTP) που περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά και γίνεται στην παιδική ηλικία.

Κλινική εικόνα

Προκαλεί φτάρνισμα, πυρετό, αλλά κυρίως έντονο και παροξυσμικό βήχα που μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές όπως πνευμοθώρακα,επίμονη δύσπνοια κα.

Διάγνωση

Με την καλλιέργεια απο το ρινοφάρυγγα ανιχνεύεται το μικρόβιο.

Αντιμετώπιση

Με την χορήγηση ερυθρομυκίνης.