Λιστερίωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη με το μικρόβιο, λιστέρια η μονοκυτταρογόνος.

Παθογένεια

Η δεξαμενή προέλευσης για τους περισσότερους ασθενείς είναι ασαφής, αλλά υπάρχουν τροφογενείς επιδημίες απο λάχανα, γάλα, τυρί. Προσβάλλει κυρίως ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και εγκύους.

Κλινική εικόνα

Σε εγκύους είναι δυνατόν να επιβαρύνει την υγεία του εμβρύου και να προκαλέσει σηψαιμία στα νεογνά. Σε ανοσοκατασταλμένους μπορεί να προκαλέσει μηνιγγίτιδα και βακτηριαιμία.

Διάγνωση

Με καλλίεργεια αίματος όπου ανιχνεύεται το μικρόβιο.

Αντιμετώπιση

Χορηγείται κυρίως πενικιλλίνη G και εναλλακτικά γενταμυκίνη.