Διφθερίτις

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη απο τοκορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας.

Παθογένεια

Συνήθως μεταδίδεται με τα σταγονίδια της ομίλιας και μολύνει το φάρυγγα. Εκεί εκκρίνει μια πολυ δραστική τοξίνη που έχει συστηματική δράση.

Πρόληψη

Με εμβόλιο (DTP) που περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά και γίνεται στην παιδική ηλικία.

Κλινική εικόνα

Εκδηλώνεται αρχικά με πυρετό και πόνο κατα την κατάποση και παχειές μεμβράνες πάνω στις αμυγδαλές. Μπορεί να προσβάλλει το λάρυγγα και την τραχεία. Η μεμβράνη μπορεί να επεκταθεί και να προκαλέσει απόφραξη των αεροφόρων οδών και έτσι να απειλήσει την ζωή. ’λλες επιπλοκές της νόσου περιλαμβάνουν προσβολή της καρδιάς και των νεύρων απο την τοξίνη.

Διάγνωση

Με μικροσκοπική εξέταση απο υλικό της μεμβράνης όπου ανιχνεύεται το μικρόβιο, αλλά και με καλλιέργεια.

Αντιμετώπιση

Με την χορήγηση ερυθρομυκίνης. Σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις χορηγείται αντιτοξίνη, ένα ειδικό “αντίδοτο” κατά της τοξίνης του μικροβίου.