Καρκίνος του μαστού: κόστος νοσηλείας

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μία από τις συχνότερα εμφανιζόμενες μορφές καρκίνου παγκοσμίως και είναι η πρώτη σε αριθμό κρουσμάτων στο γυναικείο πληθυσμό.

Η ανάπτυξη κακοήθους όγκου στην περιοχή του μαστού, πιο συγκεκριμένα στους γαλακτοπαραγωγούς αδένες ή στους γαλακτοφόρους πόρους που μεταφέρουν το γάλα, ως αποτέλεσμα του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού παθολογικών κυττάρων αποτελεί κυτταρική νόσο. Τα παθολογικά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα εξάπλωσης σε γειτονικούς ιστούς με δυσάρεστες συνέπειες για ολόκληρο τον οργανισμό.

Η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου σε άρρενες είναι υπαρκτή αλλά μικρή. Διακρίνονται διαφορετικοί τύποι και ανιχνεύεται με τη μέθοδο της μαστογραφίας. Με τα παρακατω δεδομενα θα διαπιστώσουμε τι επικρατεί όσον αφορά το κόστος νοσηλείας μιας άκρως δαπανηρής ασθένειας.

Το κόστος περιλαμβάνει: Τα φάρμακα του ασθενούς, την θεραπεία στην οποία θα υποβληθεί (Χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία), την αμοιβή του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, έξοδα δωματίου και τροφής, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, υγειονομικό υλικό, έξοδα ασθενοφόρου.

Δημόσιο νοσοκομείο: Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος τότε ο φορέας καλύπτει τα έξοδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους Ασφαλιστικούς Φορείς, είναι δυνατόν να απαιτηθεί συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη νοσηλείας. Το κόστος νοσηλείας είναι εναρμονισμένο με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο βάσει ΦΕΚ που ισχύει για τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Σε πολλές περιπτώσεις ειδικά αν πρόκειται για σοβαρή επέμβαση, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 ευρώ ακόμα και αν μιλάμε για το δημόσιο- δωρεάν σύστημα υγείας. Όλος ο λογαριασμός συγκεντρώνεται και παραδίδεται στον νοσηλευόμενο κατά την έξοδό του.

Νοσηλεία ανασφάλιστων σε δημόσιο νοσοκομείο: Οι ανασφάλιστοι στη χώρα εκτιμάται ότι είναι περίπου 2 εκατομμύρια άτομα.

Θα πρέπει να υπάρχει παραπεμπτικό από γιατρό του ΕΟΠΥΥ και γνωμάτευση από τριμελή επιτροπή του νοσοκομείου στο οποίο πρόκειται να νοσηλευθεί. Ο ανασφάλιστος εφόσον παίρνει παραπεμπτικό από γιατρό της πρωτοβάθμιας ότι χρήζει άμεσης νοσηλείας, θα μπορεί να προσέρχεται στο δημόσιο νοσοκομείο και εκεί τριμελής επιτροπή που θα δημιουργηθεί σε κάθε νοσοκομείο με τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας και αντιστοίχως γιατρούς ειδικοτήτων, θα κρίνει τη σοβαρότητα της καταστάσεως.

Εφόσον τηρηθεί αυτή η διαδικασία και είναι ιατρικώς βεβαιωμένο ότι κάποιος πολίτης που δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη χρήζει νοσηλείας, τα νοσοκομεία του την παρέχουν. Θα καταγράφεται το κόστος στα νοσοκομεία, ωστόσο τα νοσήλια θα καλύπτονται από τον εθνικό προϋπολογισμό των νοσοκομείων και όχι του ανασφάλιστου.

Θα τον αντιμετωπίζουνε σαν να είναι ασφαλισμένος σε αυτή την περίπτωση. Μόνο αν έρθει κάποιος μόνος του και δεν τηρήσει τη διαδικασία, θα ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Ιδιωτική κλινική: Με βάση τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τα Ιδιωτικά νοσοκομεία, σε περιπτώσεις νοσηλείας ισχύει ο πίνακας των ΚΕΝ (ο πίνακας αυτός αναφέρει την πλειονότητα των ιατρικών περιπτώσεων με μια κωδικοποίηση και το ανώτατο ποσό που καλύπτεται από το Δημόσιο) αλλά με συμμετοχή 30%.

Επομένως η κάλυψη του Δημοσίου σε Ιδιωτικό νοσοκομείο είναι μέχρι το 70% του σχετικού ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια), ενώ ο ασθενής χρεώνεται με το 30 % και την αμοιβή του ιατρού. Με νέα υπουργική απόφαση ισχύει ότι οι ασφαλισμένοι που νοσηλεύονται σε συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές υγείας δεν θα έχουν καμιά πρόσθετη επιβάρυνση, πέρα από αυτές που προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και στη σύμβαση του εκάστοτε παρόχου με τον ΕΟΠΥΥ.

Παροχές που δίνονται στην Ελλάδα: Τόσο οι ασφαλισμένες όσο και οι ανασφάλιστες γυναίκες με καρκίνο του μαστού έχουν κρατικές παροχές. Αρχικά όσον αφορά τα φάρμακα τους που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της νόσου είναι δωρεάν. Στην περίπτωση χημειοθεραπείας δίνεται κάποιο ποσό για τα αναλώσιμα που μπορεί να χρειάζονται.

Σε μαστεκτομή δίνονται στην γυναίκα ένας τεχνητός μαστός και ένας στηθόδεσμος μια φορά τον χρόνο, γιατί δεν παρέχεται από το κράτος αποκατάσταση, εάν η ασθενής θέλει να κάνει μια τέτοια επέμβαση πρέπει να την πληρώσει.

Συνθήκες στο εξωτερικό: Όσον αφορά την Αγγλία όπου στο δημόσιο νοσοκομείο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα δωρεάν πλαστικής αποκατάστασης μετά από μια μαστεκτομή.

Όσο για την μετακίνηση των ασφαλισμένων ασθενών μακριά από τον τόπο διαμονής τους δικαιούνται την αξία των εισιτηρίων από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Όταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι πλήρως δικαιολογημένοι, εγκρίνεται από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο του οργανισμού η μετακίνηση με ειδικά μεταφορικά μέσα. Όσο για τις ανασφάλιστες γυναίκες που αντιμετωπίσουν καρκίνο του μαστού, δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη που παρέχεται στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και οποιοδήποτε αναλώσιμο μετά την θεραπεία.

Σε περιπτώσεις μονογονεϊκης οικογένειας ή περιπτώσεις απομάκρυνσης από την εργασία δίνονται κάποια οικονομικά βοηθήματα για την κάλυψη κάποιων αναγκών, πληρώντας πάντα όλες τις προϋποθέσεις.

Σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας: Σημαντικοί πόροι των συστημάτων υγείας παγκοσμίως καταναλώνονται για διάγνωση και θεραπεία της νόσου. Η αυξανόμενη επίπτωση του καρκίνου του μαστού καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή αναλύσεων αξιολόγησης του κόστους των διαφόρων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων της.

Επίσης, είναι απαραίτητη η διερεύνηση εκείνων των μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας που σχετίζονται με ευνοϊκό λόγο κόστους-αποτελεσματικότητας. Η πραγματοποίηση προ συμπτωματικού ελέγχου (screening test) συμβάλλει στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού. Το screening μειώνει το ποσοστό θνησιμότητας από τη νόσο και αυξάνει τη δυνατότητα εφαρμογής συντηρητικών μορφών θεραπείας.

Κατ’ επέκταση έχει σημαντική επίδραση στο κόστος καθώς όπως φαίνεται από την παρούσα μελέτη, το κόστος θεραπείας του καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο είναι μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος του τελικού σταδίου.

Για το λόγο αυτό, οι οικονομικές αναλύσεις στρέφονται και προς αυτή την κατεύθυνση και επιχειρούν να εκτιμήσουν τη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας της υλοποίησης προγραμμάτων screening στο γυναικείο πληθυσμό.

Έρευνα για το κόστος νοσηλείας στο σπίτι για τα κακοήθη νεοπλάσματα: Η σημαντική αύξηση των δαπανών για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης οδήγησε σε εναλλακτικές μορφές περίθαλψης που μειώνουν το κόστος με αποτέλεσμα την προώθηση της εφαρμογής οικιακής φροντίδας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού είναι επιθηλιακά νεοπλάσματα (προέρχονται από το επιθήλιο των πόρων ή των λοβών, αλλιώς αδενοκαρκινώματα).

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες είναι α) πορογενή καρκινώματα, που είναι και τα πιο συχνά β) λοβιακά καρκινώματα. Τα αδενοκαρκινώματα ταξινομούνται με την παθολογοανατομική τους εικόνα σε: α) μη διηθητικά, όπου ανήκουν τα πορώδη και τα λοβιακά καρκινώματα in situ, και η νόσος Paget της θηλής και β) διηθητικά καρκινώματα, όπου ανήκουν μεταξύ άλλων τα διηθητικά πορώδη (75-80%) και λοβιακά καρκινώματα (10-15%), τα θηλώδη καρκινώματα και τα σωληνώδη.

Οι διαφορές κόστους οφείλονται στη διαφορετική κατανάλωση ναρκωτικών, ιδιαίτερα οπιούχων οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους της φροντίδας κατ’ οίκον. Ο κύριος παράγοντας κόστους ήταν οι εργαστηριακές εξετάσεις (48% του συνολικού κόστους). Εκτιμάται ότι το κόστος της φροντίδας κατ’ οίκον σε ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα ήταν 2,8 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος ενδονοσοκομειακής περίθαλψης επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα άλλων διεθνών μελετών.

Το κόστος μιας ημέρας στο νοσοκομείο βρέθηκε ισοδύναμο με το κόστος της φροντίδας στο σπίτι για ένα μήνα.

Καταλήγοντας, ο καρκίνος είναι μία πολύ ακριβή ασθένεια για την οικογένεια, την πολιτεία και το κράτος. Απορροφά το 6,5% περίπου των συνολικών δαπανών υγείας. Οι δαπάνες για την υγεία αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και έχουν ξεπεράσει το 10% του εκκαθάριστου εθνικού προϊόντος στις περισσότερες χώρες.

Συγκριμένα το κόστος της ασθένειας μπορεί να είναι άμεσο, έμμεσο, και άυλο. Το άμεσο κόστος αφορά τις δαπάνες του συστήματος υγείας για την πρόληψη, την διάγνωση, την θεραπευτική φροντίδα και την αποκατάσταση των ασθενών. Το οποίο καλύπτουν τα δημόσια ή ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία ή από τον ίδιο (άμεσο ιατρικό κόστος ασθενούς). Το έμμεσο κόστος αφορά την απώλεια παραγωγικότητας, την μείωση της απασχόλησης, την πρόωρη συνταξιοδότηση, καθώς και τον πρόωρο θάνατο.

Σε πολλές περιπτώσεις το έμμεσο είναι πολύ μεγαλύτερο από το άμεσο κόστος. Το άυλο κόστος περιλαμβάνει τον συναισθηματικό, σωματικό πόνο και την ταλαιπωρία που περιλαμβάνει μια ασθένεια, τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένεια του. Το άυλο κόστος είναι δύσκολο να αποτιμηθεί επαρκώς.

Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, τεχνολογίας και γνώσης συντέλεσε στην αλματώδη αύξηση του προσδόκιμου ζωής τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο παρά τις εξελίξεις αυτές και την πρόοδο στην αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο, είναι δυστυχώς γεγονός ότι ο καρκίνος παραμένει η σημαντικότερη αιτία θανάτου στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες.

Πηγές:

  1. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
  2. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής)
  3. Βικιπαίδεια
  4. Νοσοκομείο Γεννηματάς
  5. Doctoranytime.gr
  1. Iatronet.gr
  2. Mednet.gr
  3. Onmed.gr
  4. Iatropedia.gr
MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση