Αλλαντίαση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόσληψη αλλαντικής τοξίνης που παράγεται απο το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης.

Παθογένεια

Η νόσος οφείλεται στην κατάποση τοξίνης της αλλαντίασης που παράγεται απο το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης. ’λλος τρόπος μόλυνσης είναι η απευθείας μόλυνση των πληγών με το μικρόβιο και η κατοπινή παραγωγή τοξίνης. Η τοξίνη ακόμη και σε μικρές δοσεις μπορεί να προκαλέσει παράλυση του νευρικού συστήματος και θάνατο.

Η τοξίνη του μικροβίου είναι πολυ ισχυρή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιολογικό όπλο.

Κλινική εικόνα

Περίπου 3 ημέρες μετα την λήψη της τροφής εκδηλώνονται παραλύσεις άκρων, αδυναμία αναπνευστικών μυών, κατακράτηση ούρων. Η νόσος χαρακτηριστικά δεν εκδηλώνει καθολου πυρετό και είναι δυνατόν να απειλήσει την ζωή.

Διάγνωση

Με εξετάσεις αίματος και κοπράνων καθώς και τον έλεγχο της ύποπτης τροφής.

Αντιμετώπιση

Με διασωληνωση και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, χορήγηση ειδικής αντιτοξίνης (αντιδότου), καθαρκτικά-υποκλυσμούς και χορήγηση πενικιλλίνης.

Η νόσος δεν προκαλείται απο το μικρόβιο καθεαυτό αλλά απο την τοξίνη (δηλητήριο) που παράγει το μικρόβιο. Η τοξίνη συνήθως εχει σχηματισθεί πριν την επαφή του μικροβίου με τον ξενιστή και αρκεί κατανάλωση ελάχιστης ποσότητας για πρόκληση αλλαντίαση. Βασικό θεραπευτικό όπλο είναι η χορήγηση αντιτοξίνης που είναι έτοιμο αντίσωμα που καταστρέφει την τοξίνη.