Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου στα Παιδιά

Οι τραυματισμοί του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στα παιδιά αυξάνονται ραγδαία. Οι συνέπειες σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα είναι οι πιο ανησυχητικές από οποιοδήποτε άλλη ηλικία επειδή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής τους και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω τραυματισμού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το χειρουργείο είναι μονόδρομος διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστούν οι σωματικές δραστηριότητες των παιδιών ώστε να αποφύγουν περαιτέρω τραυματισμό στο γόνατό τους. Χωρίς πρόσθιο χιαστό, προκύπτουν επεισόδια υποτροπιάζουσας αστάθειας που θέτουν σε κίνδυνο το χόνδρο και τους μηνίσκους με καταστροφικές συνέπειες και επομένως επακόλουθης πρώιμης αρθρίτιδας.

Στατιστικά δεδομένα

Εντός 10 ετών από τον τραυματισμό του πρόσθιου χιαστού, το παιδί έχει αυξημένο ρίσκο στις ακόλουθες βλάβες:

  • Ρήξη μηνίσκου (65%)
  • Οστεοαρθρίτιδα (45%)
  • Οστεοχόνδρινα κατάγματα (15%)

Η ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού στα παιδιά δεν θα πρέπει να καθυστερήσει περισσότερο από 5 μήνες καθότι διπλασιάζει τον κίνδυνο να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση στον έσω μηνίσκο και αυτός ο κίνδυνος εξαπλασιάζεται αν η επέμβαση καθυστερήσει περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα παιδί χωρίς τον μηνίσκο καταδικάζεται σε ραγδαία πρώιμη αρθρίτιδα.

Τα κορίτσια έχουν 3-5 μεγαλύτερη συχνότητα τραυματισμών του πρόσθιου χιαστού από ότι τα αγόρια που συμμετέχουν στο ίδιο άθλημα. Ενσωματώνοντας ένα πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών στην προπόνηση των παιδιών και να εκτελείται τακτικά και μακροπρόθεσμα μπορεί να μείωση το ρίσκο τραυματισμού στα κάτω άκρα και ιδιαίτερα στον πρόσθιο χιαστό.

Υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος επανατραυματισμού του πρόσθιου χιαστού σε νεαρούς αθλητές, ειδικά κατά το πρώτο έτος μετά τη χειρουργική επέμβαση. Έρευνες έχουν δείξει ότι προσθέτοντας την εξωαρθρική τενόδεση στην ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού σε άτομα κάτω των 25 χρόνων μειώνει το ρίσκο επαναρήξης του πρόσθιου χιαστού κατά 40%.

Αποκατάσταση

Η αποκατάσταση είναι πολύ σημαντική για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, και πρέπει να γίνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης και ιδιοδεκτικότητας και στα δύο πόδια καθώς υπάρχουν καλά τεκμηριωμένες ενδείξεις αυξημένου κινδύνου τραυματισμού του πρόσθιου χιαστού στο άλλο γόνατο.

Ανακατασκευή

Η ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού στα παιδιά θα πρέπει να γίνει από έναν εξειδικευμένο ορθοπαιδικό στις αθλητικές κακώσεις στα γόνατα γιατί υπάρχουν διαφορές στα οστά των παιδιών σε σύγκριση με τους ενήλικες και χρειάζεται προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην επιφυσιακή πλάκα που είναι η περιοχή του οστού που αναπτύσσεται.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την ρήξη πρόσθιου χιαστού στα παιδιά, τις συνοδές κακώσεις, το χειρουργείο, λεπτομέρειες για της αποκατάσταση, επιστροφή στον αθλητισμό και πιθανές επιπλοκές στην ιστοσελίδα του εξειδικευμένου ορθοπαιδικού στις αθλητικές κακώσεις στα γόνατα Dr Αντώνη Θεοδωρίδη.

Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος

Ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

Πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση