Κυκλοθυμία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η κυκλοθυμία είναι μια χρόνια διαταραχή της διάθεσης, κατά την οποία το άτομο βιώνει αλλαγές διάθεσης, είτε ευφορίας είτε θλίψης, που δεν είναι όμως αρκετά σοβαρές ώστε να αποτελέσουν καταθλιπτικό ή μανιακό επεισόδιο, και η συμπεριφορά αυτή διαρκεί τουλάχιστον για μια περίοδο 2 ετών.

Πότε εμφανίζεται

Η κυκλοθυμική διαταραχή συνήθως πρωτοεμφανίζεται στην εφηβεία ή στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Το γεγονός ότι μερικοί κυκλοθυμικοί παρουσιάζουν αργότερα μανιοκατάθλιψη, και το ότι πολλοί από αυτούς έχουν κάποιον στενό συγγενή με διάγνωση διπολικής διαταραχής δείχνει ότι υπάρχει κάποια γενετική σύνδεση ανάμεσα στην μανιοκατάθλιψη και την κυκλοθυμία.

Χαρακτηριστικά κυκλοθυμίας

Λόγω της ήπιας και χρόνιας μορφής της γίνεται τρόπος ζωής. Στις περιόδους ήπιας μανίας μπορούν να εργάζονται πολλές ώρες όχι μόνο χωρίς κούραση αλλά και με τις πνευματικές τους δυνάμεις αυξημένες και πιο δημιουργικές, πριν περάσουν πάλι στη φυσιολογική ή στην ήπια καταθλιπτική διάθεση.