Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για τεστ που αποσκοπούν, μέσα από μια επιστημονική διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης των ικανοτήτων, των γνώσεων, των ενδιαφερόντων και της προσωπικότητας του ατόμου, στην ανάδειξη του επαγγελματικού του στόχου.

Από τι καθορίζεται η επιλογή επαγγέλματος

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια διαδικασία που καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι ικανότητες, η προσωπικότητα, το οικογενειακό περιβάλλον, οι συνθήκες ζωής του ατόμου. Οι δοκιμασίες αυτές αποσκοπούν στη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση του ατόμου για να επιλέξει όσο το δυνατόν σωστότερα την επαγγελματική του κατεύθυνση και να είναι έτοιμος όταν θα κληθεί να έρθει αντιμέτωπος με την αγορά εργασίας.

Χρησιμότητα

Τα τεστ αυτά παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα, είναι απλά και κατανοητά στην εφαρμογή τους, αξιολογούν το άτομο σε πολλούς τομείς ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους, παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, έχουν σταθμιστεί για την χρήση τους σε κάθε χώρα, και είναι δυνατή η πολλαπλή λήψη του τεστ διαχρονικά.

Σε ποιούς απευθύνονται

Οι δοκιμασίες αυτές μπορούν να δοθούν σε άτομα από 14 ετών και πάνω, βοηθώντας μαθητές, εργαζόμενους, άνεργους, κλπ. στην επιλογή επαγγέλματος, στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας, ή στην αλλαγή καριέρας. Έτσι, τα τεστ αυτά αποτελούν ένα αξιόπιστο μέσο για ένα οργανισμό για την αξιολόγηση και την τοποθέτηση υποψήφιων στην κατάλληλη θέση εργασίας ή την προαγωγή τους.

Πως γίνονται

Η διαδικασία αυτή γίνεται σε δυο στάδια. Στην πρώτη συνάντηση γίνεται η συμπλήρωση του τεστ, το οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα ερωτηματολόγια. Η διάρκεια μπορεί να κυμαίνεται από 40 λεπτά έως 5 ώρες, ανάλογα με το τεστ. Στη δεύτερη συνάντηση παραδίδονται και αναλύονται στο άτομο τα αποτελέσματα του τεστ από τον σύμβουλο. Η δεύτερη συνάντηση διαρκεί από 60 έως 90 λεπτά.