Οδοντοτεχνίτης

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο οδοντοτεχνίτης είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος επαγγελματίας που με τον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτει, κατασκευάζει με την καθοδήγηση του οδοντιάτρου τΙς διάφορες προσθετικές εργασίες (μασέλες, θήκες, γέφυρες, κλπ) που τοποθετούνται μέσα στο στόμα.

Ο οδοντοτεχνίτης είναι ο απαραίτητος και πιο στενός συνεργάτης του οδοντίατρου. Εργάζεται σε δικό του χώρο όπου έχει τα διάφορα μηχανήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή των διαφόρων προσθετικών εργασιών. Είναι απόφοιτος ανώτερης σχολής και πρέπει να συνδυάζει την θεωρητική κατάρτιση με την κατασκευαστική επιδεξιότητα. Εργάζεται με βάση τ’ αποτυπώματα (ή μέτρα) που του παρέχει ο οδοντίατρος και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του. Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι την απόλυτη ευθύνη για οποιαδήποτε εργασία ή θεραπεία γίνεται στο στόμα την έχει ο οδοντίατρος. Αυτός είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο για το σχέδιο θεραπείας που θα ακολουθηθεί όσο και για την εφαρμογή του. Ο οδοντοτεχνίτης επιλέγεται και κατευθύνεται από τον οδοντίατρο και συνεργάζεται μαζί του χωρίς να έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά υπεύθυνος απέναντι στο ασθενή είναι ο οδοντίατρος. Είναι λοιπόν προς όφελος του οδοντίατρου να συνεργάζεται με τεχνίτες που έχουν πλήρη γνώση των υλικών που δουλεύουν. Τα υλικά αυτά είναι ειδικά κράματα μετάλλων από τα οποία κατασκευάζονται οι σκελετοί των γεφυρών και των μερικών οδοντοστοιχιών, πορσελάνες που καλύπτουν τον σκελετό των θηκών και των γεφυρών, ακρυλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι ολικές οδοντοστοιχίες κλπ. Η επεξεργασία αυτών των υλικών απαιτεί ειδικές γνώσεις και μηχανήματα γεγονός που καθιστά τον οδοντοτεχνίτη πολύτιμο συνεργάτη του οδοντίατρου.