Εμφυτεύματα

Άλλες ονομασίες

Οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Τα εμφυτεύματα είναι ειδικά κατασκευασμένοι άξονες από τιτάνιο που τοποθετούνται με μια απλή χειρουργική διαδικασία στο κόκαλο της πάνω ή της κάτω γνάθου, πάνω στους οποίους προσαρμόζονται ακίνητες (γέφυρες), ή κινητές (μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες) προσθετικές εργασίες, προς αντικατάσταση δοντιών που λείπουν.

Τα εμφυτεύματα και για να είμαστε πιο ακριβείς τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα από τιτάνιο παρουσιάστηκαν από τον Σουηδό γιατρό Branemark το 1969 και σήμερα αποτελούν μια 100% ακίνδυνη και αποδεκτή λύση στα χέρια του οδοντίατρου προκειμένου να αντικαταστήσει δόντια που λείπουν. Κατασκευάζονται από ειδικά κράματα τιτανίου, ένα υλικό με το οποίο το κόκαλο μπορεί και συνδέεται με χημικό τρόπο (οστεοενσωμάτωση), προσφέροντας έτσι απόλυτη σταθερότητα στις προσθετικές εργασίες που θα προσαρμοσθούν πάνω σ’ αυτά. Το υλικό αυτό επίσης, δεν προκαλεί αλλεργίες και γίνεται αποδεκτό από τον οργανισμό, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτός να το αποβάλλει. Τα εμφυτεύματα δεν πετυχαίνουν είτε λόγω μη σωστής τοποθέτησης τους είτε επειδή ο ασθενής δεν τηρεί με συνέπεια τους κανόνες στοματικής υγιεινής.

Η διαδικασία τοποθέτησης τους είναι μια απλή χειρουργική διαδικασία αρκεί ο οδοντίατρος που θα τα τοποθετήσει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και το οδοντιατρείο να είναι σωστά εξοπλισμένο και να τηρούνται οι κανόνες αποστείρωσης και αντισηψίας. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη. Σε πρώτη φάση τοποθετούνται τα εμφυτεύματα μέσα στο κόκαλο και σε δεύτερη φάση μετά από 6 περίπου μήνες (το απαραίτητο διάστημα προκειμένου να συνδεθούν σταθερά με το κόκαλο), προσαρμόζονται πάνω σ’ αυτά οι προσθετικές εργασίες που έχουν επιλεγεί. Αυτές μπορεί να είναι είτε γέφυρες μόνιμα κολλημένες στο στόμα είτε κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις (μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες), οι οποίες μπαίνουν και βγαίνουν στο στόμα.

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία των εμφυτευμάτων είναι όσο αφορά τον οδοντίατρο η προσεκτική μελέτη και επιλογή των σωστών λύσεων για την κάθε περίπτωση, όσο δε αφορά τον ασθενή η συνεπής τήρηση των κανόνων στοματικής υγιεινής. Πρέπει ο ασθενής να καταλάβει ότι τα εμφυτεύματα είναι πιο ευάλωτα στην πέτρα απ’ ότι τα φυσικά δόντια και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τα χάσει εφ’ όσον δεν τα προσέξει. Τέλος εμφυτεύματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ασθενείς με σοβαρά γενικά νοσήματα ή σε περιοχές όπου υπάρχουν ανατομικές δυσκολίες.

Διαβάστε επίσης