Καρφίδες

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι καρφίδες είναι μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται όταν λόγο τερηδόνας έχει καταστραφεί μεγάλο τμήμα της μύλης του δοντιού (το τμήμα του δοντιού που προβάλλει μέσα στο στόμα), με σκοπό να ενισχύσουν τη συγκράτηση, τη σταθερότητα και την αντοχή του σφραγίσματος που θα κατασκευάσουμε.

Οι καρφίδες είναι η λύση επιλογής όταν η μύλη ενός δοντιού έχει καταστραφεί σε σημαντικό βαθμό, αλλά δεν έχει πάθει ζημιά ο πολφός (τα νεύρα και τα αγγεία του δοντιού που βρίσκονται στο κέντρο του δοντιού). Ο ρόλος τους είναι να λειτουργήσουν σαν υποστυλώματα στο σφράγισμα που θα κατασκευαστεί, ενισχύοντας τη συγκράτηση, τη σταθερότητα και την αντοχή του. Οι καρφίδες κατασκευάζονται από διάφορα μέταλλα και είτε βιδώνονται είτε προσκολλούνται σε ειδικά φρεάτια που ανοίγονται μέσα στην οδοντίνη του δοντιού. Δεν προκαλούν καμιά ζημιά στο δόντι και χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθ’ ημέρα πράξη.