Αξονες

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι άξονες είναι μεταλλικά στοιχεία τα οποία τοποθετούνται μόνιμα στους ριζικούς σωλήνες απονευρωμένων δοντιών, και σκοπό έχουν να διευκολύνουν την τοποθέτηση μιας θήκης (στεφάνης) ή μιας γέφυρας.

Οι άξονες είναι η λύση επιλογής όταν η μύλη του δοντιού (το μέρος του δοντιού που προβάλλει στο στόμα) έχει καταστραφεί. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε την εξαγωγή της ρίζας, κάνουμε σ’ αυτήν κατ’ αρχήν ενδοδοντική θεραπεία και στην συνέχεια τοποθετούμε μέσα σ’ αυτήν τον άξονα. Ο άξονας μπορεί να είναι προκατασκευασμένος ή να κατασκευαστεί από τον οδοντοτεχνίτη με βάση το μέτρο που θα πάρει ο οδοντίατρος (χυτός άξονας). Σ’ αυτήν την περίπτωση ο άξονας φέρει στην κορυφή του -στο τμήμα δηλαδή που εξέχει έξω από την ρίζα- μια αναπαράσταση της μύλης του δοντιού (ψευδοκολόβωμα) και ειναι κατασκευασμένος από ένα ειδικό κράμα, το παλλάδιο.

Οι προκατασκευασμένοι άξονες είναι κατασκευασμένοι από διάφορα μέταλλα και δεν φέρουν συνήθως στην κορυφή τους ψευδοκολόβωμα οπότε αυτό κτίζεται από τον οδοντίατρο αφού κολληθεί ο άξονας. Οι άξονες κολλούνται μόνιμα μέσα στον ριζικό σωλήνα με ειδική κόλα ενώ κάποιοι τύποι αυτών βιδώνονται. Ο οδοντίατρος θα διαλέξει τον τύπο του άξονα ανάλογα με το δόντι, το σχήμα του ριζικού σωλήνα και το μέγεθος των δυνάμεων που θα εξασκούνται πάνω σ’ αυτόν. Αφού κολληθεί ο άξονας στην συνέχεια διαμορφώνεται το ψευδοκολόβωμα ούτως ώστε, με βάση αυτό, να κατασκευαστεί η στεφάνη που θα το καλύψει. Οι άξονες αποδεικνύονται σωτήριοι όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε μια γέφυρα και δεν υπάρχουν πολλά δόντια μέσα στο στόμα, και αυτά που υπάρχουν είναι μισοκατεστραμμένα από την τερηδόνα.