Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας

Άλλες ονομασίες Narcissistic personality disorder Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για διαταραχή που αφορά άτομα που χαρακτηρίζονται από υπερβολική αυταρέσκεια και αυτοθαυμασμό. Ο όρος «ναρκισσισμός» προέρχεται από τον ελληνικό μύθο…

Continue Reading Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας

Οριακή διαταραχή προσωπικότητας

Άλλες ονομασίες Borderline Personality Disorder Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι μια διαταραχή προσωπικότητας κατά την οποία το άτομο ζει στα όρια μεταξύ της φυσιολογικής, προσαρμοσμένης λειτουργίας και της σοβαρής ψυχοπαθολογίας.…

Continue Reading Οριακή διαταραχή προσωπικότητας

Παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας

Άλλες ονομασίες Paranoid personality disorder Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας σχετίζεται με απροειδοποίητη καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης, υπερευαισθησία, πεποίθηση (χωρίς αιτιολογία) ότι οι άλλοι θα τους εκμεταλλευτούν…

Continue Reading Παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας

Υστερική διαταραχή προσωπικότητας

Άλλες ονομασίες Histrionic personality disorder Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για διαταραχή κατά την οποία τα άτομα αποζητούν προσοχή και η συμπεριφορά τους είναι αξιοπρόσεκτη και απρόβλεπτη. Συνήθως παίζουν τον…

Continue Reading Υστερική διαταραχή προσωπικότητας

Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας

Άλλες ονομασίες Antisocial Personality Disorder Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας σχετίζεται με εγκληματική, βίαιη, και παρεμβατική συμπεριφορά εφήβων. Αιτίες Οι ερευνητές μελέτησαν πολλά στοιχεία των αντικοινωνικών ατόμων,…

Continue Reading Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας

Εξαρτημένη διαταραχή προσωπικότητας

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για διαταραχή της προσωπικότητας κατά την οποία τα άτομα επιτρέπουν παθητικά στους άλλους να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για την ζωής τους, γιατί δεν έχουν αυτοπεποίθηση…

Continue Reading Εξαρτημένη διαταραχή προσωπικότητας

Μυς της ράχης

Στοιχεία ανατομίας Οι μυς της ράχης βρίσκονται σε τρεις στιβάδες την επιπολής στιβάδα ή ωμορραχιαίους μυς, οι οποίοι συμβάλλουν στην κινητικότητα της ωμικής ζώνης, την μέση στιβάδα ή πλευρορραχιαίους μυς…

Continue Reading Μυς της ράχης

Μυς του τραχήλου

Στοιχεία ανατομίας Ο λαιμός του ανθρώπου διακρίνεται στον τράχηλο, που βρίσκεται μπροστά και στον αυχένα, που βρίσκεται πίσω. Οι μυς του τραχήλου διακρίνονται σε πρόσθιους, πλάγιους, προσθιοπλάγιους και οπίσθιους ή…

Continue Reading Μυς του τραχήλου