Εμβολιασμός για ηπατίτιδα Α και ταξίδια υψηλού κινδύνου

Η πλειονότητα των συνηθισμένων ασθενειών, που σχετίζονται με τα ταξίδια, είναι αποτρέψιμες με μία απλή αγωγή εμβολιασμού. Ενα απλό σχήμα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Α, για παράδειγμα, προστατεύει το λιγότερο…

Continue Reading Εμβολιασμός για ηπατίτιδα Α και ταξίδια υψηλού κινδύνου

Νέα μέθοδος μειώνει το κόστος παραγωγής φαρμάκων

Ενα από τα κυριότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών είναι το υψηλό κόστος των φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τους, κάτι που έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα…

Continue Reading Νέα μέθοδος μειώνει το κόστος παραγωγής φαρμάκων

Εξυπνα γονίδια κατά καρκινικών κυττάρων

Μία από τις πιο προηγμένες μεθόδους για την αντιμετώπιση του καρκίνου, η χρησιμοποίηση δηλαδή ειδικών γονιδίων που έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα, εφαρμόζεται ήδη στη χώρα…

Continue Reading Εξυπνα γονίδια κατά καρκινικών κυττάρων

Νέο φάρμακο προστατεύει από τη χρόνια μορφή της ηπατίτιδας C

Ενα νέο φάρμακο που αποτρέπει, εφόσον χορηγηθεί έγκαιρα, τη μετάπτωση της οξείας μορφής της ηπατίτιδας C στη χρόνια μορφή της νόσου, δοκιμάστηκε με επιτυχία από ειδικούς της Ιατρικής Σχολής του…

Continue Reading Νέο φάρμακο προστατεύει από τη χρόνια μορφή της ηπατίτιδας C

Παρουσίαση του Gleevec στην Ελλάδα

Το Gleevec, το φάρμακο που φαίνεται ότι θα αλλάξει το τοπίο στη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, παρουσιάστηκε και στην Ελλάδα. Η πρωτοφανής στα επιστημονικά χρονικά υποδοχή του φαρμάκου, η…

Continue Reading Παρουσίαση του Gleevec στην Ελλάδα

Αισιοδοξία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η μεγάλη πρόοδος που έχει σημειωθεί στην έρευνα για την σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως επίσης και στη γενετική και τη βιοτεχνολογία των φαρμάκων, έδωσε την δυνατότητα στους ασθενείς που πάσχουν…

Continue Reading Αισιοδοξία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Κρυοσφαιριναιμία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Κατάσταση ή νόσος που οφείλεται στην ύπαρξη κρυοσφαιρινών στο αίμα και η οποία παίρνει τη μορφή αγγειΐτιδας των μικρών αγγείων. Οι κρυοσφαιρίνες είναι ανοσοσφαιρίνες ή συμπλέγματα…

Continue Reading Κρυοσφαιριναιμία

Ελπιδοφόρο φάρμακο κατά της λευχαιμίας

Ενα φάρμακο κατά της χρόνιας μυελοβλαστικής λευχαιμίας, το οποίο έχει λιγότερες παρενέργειες ακόμη και από την ασπιρίνη, έχει δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα στα πρώτα στάδια των δοκιμών του, σύμφωνα με ανακοίνωση…

Continue Reading Ελπιδοφόρο φάρμακο κατά της λευχαιμίας