ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Με τον όρο πλευρίτιδα εννοείται η φλεγμονή του υπεζωκότα που εκδηλώνεται κλινικά με την παρουσία πόνου. Αίτια Ο υπεζωκότας αποτελεί μία μεμβράνη που περιβάλλει τους πνεύμονες…

Continue Reading ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ

Δεμοδήκωση του σκύλου

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι σοβαρή δερματοπάθεια του σκύλου που οφείλεται στο άκαρι Demodex canis. Παθογένεια Το άκαρι αυτό, παρασιτεί στο δέρμα των φυσιολογικών σκύλων σε μεγάλο βαθμό, εντοπίζεται στους…

Continue Reading Δεμοδήκωση του σκύλου

Βακτηριακή Ενδοκαρδίτιδα στο Σκύλο

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα είναι μία συστηματική νόσος του σκύλου, που οφείλεται σε προσβολή των βαλβίδων της καρδιάς ή του ενδοκαρδίου από μικροοργανισμούς. Παθογένεια Εμφανίζεται συνηθέστερα σε…

Continue Reading Βακτηριακή Ενδοκαρδίτιδα στο Σκύλο

Σπειραματονεφρίτιδες

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι νόσοι του νεφρού, που οφείλονται σε ανοσοπαθολογικές αντιδράσεις, με κύριο στόχο το αγγειώδες σπείραμα του νεφρού (που είναι το βασικό στοιχειώδες σωμάτιο του νεφρού) Παθογένεια…

Continue Reading Σπειραματονεφρίτιδες