ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Με τον όρο πλευρίτιδα εννοείται η φλεγμονή του υπεζωκότα που εκδηλώνεται κλινικά με την παρουσία πόνου. Αίτια Ο υπεζωκότας αποτελεί μία μεμβράνη που περιβάλλει τους πνεύμονες…

Περισσότερα ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ

Δεμοδήκωση του σκύλου

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι σοβαρή δερματοπάθεια του σκύλου που οφείλεται στο άκαρι Demodex canis. Παθογένεια Το άκαρι αυτό, παρασιτεί στο δέρμα των φυσιολογικών σκύλων σε μεγάλο βαθμό, εντοπίζεται στους…

Περισσότερα Δεμοδήκωση του σκύλου

Βακτηριακή Ενδοκαρδίτιδα στο Σκύλο

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα είναι μία συστηματική νόσος του σκύλου, που οφείλεται σε προσβολή των βαλβίδων της καρδιάς ή του ενδοκαρδίου από μικροοργανισμούς. Παθογένεια Εμφανίζεται συνηθέστερα σε…

Περισσότερα Βακτηριακή Ενδοκαρδίτιδα στο Σκύλο

Σπειραματονεφρίτιδες

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι νόσοι του νεφρού, που οφείλονται σε ανοσοπαθολογικές αντιδράσεις, με κύριο στόχο το αγγειώδες σπείραμα του νεφρού (που είναι το βασικό στοιχειώδες σωμάτιο του νεφρού) Παθογένεια…

Περισσότερα Σπειραματονεφρίτιδες