Περιστεφανίτιδα οξεία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Οξεία περιστεφανίτιδα είναι η φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει εντελώς μέσα…

ΠερισσότεραΠεριστεφανίτιδα οξεία

Περιστεφανίτιδα χρονία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η χρονία περιστεφανίτιδα είναι μιά ήπια φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει…

ΠερισσότεραΠεριστεφανίτιδα χρονία

Περιστεφανίτιδα υποξεία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η υποξεία περιστεφανίτιδα είναι η φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει εντελώς…

ΠερισσότεραΠεριστεφανίτιδα υποξεία