Περιστεφανίτιδα οξεία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Οξεία περιστεφανίτιδα είναι η φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει εντελώς μέσα…

Περισσότερα Περιστεφανίτιδα οξεία

Περιστεφανίτιδα χρονία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η χρονία περιστεφανίτιδα είναι μιά ήπια φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει…

Περισσότερα Περιστεφανίτιδα χρονία

Περιστεφανίτιδα υποξεία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η υποξεία περιστεφανίτιδα είναι η φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει εντελώς…

Περισσότερα Περιστεφανίτιδα υποξεία