Περιστεφανίτιδα οξεία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Οξεία περιστεφανίτιδα είναι η φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει εντελώς μέσα…

Continue ReadingΠεριστεφανίτιδα οξεία

Περιστεφανίτιδα χρονία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η χρονία περιστεφανίτιδα είναι μιά ήπια φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει…

Continue ReadingΠεριστεφανίτιδα χρονία

Περιστεφανίτιδα υποξεία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η υποξεία περιστεφανίτιδα είναι η φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσουν μικρόβια στα μαλακά μόρια(κυρίως στα ούλα)του σωφρονιστήρα(φρονιμήτη) της κάτω γνάθου όταν αυτός δεν έχει ανατείλει εντελώς…

Continue ReadingΠεριστεφανίτιδα υποξεία