Κοιλιοσχεϊκή υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Συσσώρευση υγρού στο όσχεο με ψηλαφητή μάζα και στην πύελο, συστοίχως της υδροκήλης. Πίεση στην πύελο, προκαλεί αύξηση της διόγκωσης στο σύστοιχο ημιόσχεο. Κλινική εικόνα- Διάγνωση…

Περισσότερα Κοιλιοσχεϊκή υδροκήλη

Μη επικοινωνούσα υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η σταθερή συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι, που είναι εμφανής κατά τη γέννηση και υποχωρεί ως το πρώτο έτος ζωής ή μπορεί να εμφανιστεί μετά…

Περισσότερα Μη επικοινωνούσα υδροκήλη

Επικοινωνούσα υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Διόγκωση, που αφορά συλλογή υγρού γύρω από την όρχι, η οποία εμφανίζεται στη φυσική άσκηση και εξαφανίζεται με την ανάπαυση. Παθογένεια Οι όρχεις κατεβαίνοντας στο όσχεο…

Περισσότερα Επικοινωνούσα υδροκήλη

Συγγενής ομφαλοκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η ορατή διόγκωση της ομφαλικής περιοχής Συχνότητα Η ομφαλοκήλη είναι το ίδιο συχνή στα αγόρια, όσο και στα κορίτσια. Αυξημένη συχνότητα παρατηρείται στα πρόωρα, τα…

Περισσότερα Συγγενής ομφαλοκήλη

Περισφιγμένη βουβωνοκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός - Περισφιγμένη βουβωνοκήλη είναι αυτή που το περιεχόμενό της δεν ανατάσσεται εύκολα στην κοιλιά. - Στραγγαλισμός: Το περιεχόμενο της κήλης είναι ισχυρά περισφιγμένο, ώστε να απειλείται…

Περισσότερα Περισφιγμένη βουβωνοκήλη