Υπερφλοιοεπινεφριδισμός – Σύνδρομο Cushing

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η ενδοκρινοπάθεια που οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή γλυκοκορτικοειδών, από το φλοιό των επινεφριδίων, ή στη μακροχρόνια χορήγηση συνθετικών γλυκοκορτικοειδών (ιατρογενής). Παθογένεια Αδενώματα της αδενοϋπόφυσης, αδενώματα…

Continue ReadingΥπερφλοιοεπινεφριδισμός – Σύνδρομο Cushing