Είναι οι αριστερόχειρες φυσιολογικοί;

Για όσους είναι αριστερόχειρες, η ζωή είναι μία συνεχής διαδικασία προσαρμογής. Στην παιδική ηλικία, τα θρανία, τα τετράδια, η καλλιγραφία, είναι για δεξιόχειρες. Ο δάσκαλος και οι γονείς πιέζουν. Κατόπιν…

Continue ReadingΕίναι οι αριστερόχειρες φυσιολογικοί;