Οι Οικολόγοι Πράσινοι για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Από τη Ρουμανία της φρίκης στην Ελλάδα της ανομίας

Πηγή: Οικολόγοι Πράσινοι

Η φετινή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων μας βρίσκει μπροστά σε μία συστηματική θηριωδία που εκτυλίσσεται στη Ρουμανία και αφορά στη θανάτωση χιλιάδων αδέσποτων ζώων μετά από την έγκριση του σχετικού νόμου από το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Μας βρίσκει όμως και απέναντι σε μία δύσκολη ελληνική πραγματικότητα που δεν σχετίζεται μόνο με το ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων, αλλά περισσότερο με την πλημμελή εφαρμογή του.

Έχοντας προβεί σε μία σειρά δράσεων, που στόχο έχουν να φέρουν την Πολιτεία προ των ευθυνών της για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την εφαρμογή των νόμων που η ίδια έχει θεσπίσει, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας, οι αρμόδιες αρχές ούτε ανταποκρίνονται στις συνεχείς εκκλήσεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας των ζώων, ούτε προβαίνουν στη διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που παρουσιάζουν την έλλειψη βούλησης για ουσιαστική προστασία και την απουσία ελέγχου της Πολιτείας είναι οι ακόλουθες:

  • Η συνέχιση της παράνομης έκθεσης και παραστάσεων ζώων με κερδοσκοπικό σκοπό, όπως η λειτουργία του δελφιναρίου στο Αττικό Πάρκο
  • Η διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα κάτω από αδιαφανείς συνθήκες, όπως τα πειράματα σε πιθήκους που διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Η χρήση ζώων για παραγωγή γούνας, παρά τις εκκλήσεις των Ελλήνων πολιτών για τερματισμό της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας
  • Το κυνήγι παραμένει ανεξέλεγκτο και αποτελεί ακόμα μια μεγάλη απειλή για την οικολογική ισορροπία των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση τους, ενώ η πάταξη της λαθροθηρίας και της ασυδοσίας του κυνηγιού, μέσω της θηροφυλακής, η οποία αποτελεί όργανο των κυνηγών, είναι αναποτελεσματική αφού τελικά οι ίδιοι ελέγχουν τον εαυτό τους
  • Η συστηματική παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τις Οδηγίες για την απαγόρευση των συμβατικών κλωβοστοιχιών και τη μερική απαγόρευση των κλωβών των χοιρομητέρων. Προβλήματα επίσης παρουσιάζονται σε όλα τα στάδια της κτηνοτροφίας: εκτροφή, μεταφορά, θανάτωση και μέσα από τις συνεχείς προσπάθειες εντατικοποίησης της εκτροφής με συστήματα τα οποία είναι σχεδιασμένα να αυξήσουν την παραγωγή και εντείνουν την κακοποίηση των ζώων
  • Η πώληση ζώων από pet shops τα οποία παραμένουν ανεξέλεγκτα ως προς τα είδη ζώων που παρέχουν προς πώληση και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Πάγιο αίτημά μας αποτελεί η συνολική απαγόρευση πώλησης ζώων από pet shops, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του ακατάλληλου περιβάλλοντος σε αυτά τα καταστήματα, του εγκλεισμού των ζώων και της συμβολής στην αύξηση του αριθμού αδέσποτων ζώων στη χώρα μας

Σήμερα την κρατική αδράνεια προσπαθούν να υποκαταστήσουν ιδιώτες εθελοντές μεμονωμένα ή οργανωμένα σε συλλόγους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε συμβάλει στην ενίσχυση των εθελοντικών πρωτοβουλιών, αγοράζοντας ζωοτροφές και φάρμακα. Η Πολιτεία, αντιθέτως, από τη δική της πλευρά δεν έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις της απέναντι στα ζώα, δεν ενισχύει ούτε συνεργάζεται με τους ιδιώτες προς την κατεύθυνση της προστασίας των ζώων. Ας προβληματιστούμε όλοι για τις συνέπειες αυτής της μη-πολιτικής.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση