Ειδικά σεμινάρια καρδιολογίας για τους ακρίτες γιατρούς

Με αφορμή την όξυνση των προβλημάτων υγείας κατά τους θερινούς μήνες, σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση, το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας & Καρδιοχειρουργικής, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, τα Πε.Σ.Υ. και τον Ο.Τ.Ε., αποφάσισε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των Ελλήνων Γενικών Ιατρών και Καρδιολόγων που ασκούν το λειτούργημά τους σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Ε.Κ.Κ.Κ. θεωρεί ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία πολλά επείγοντα περιστατικά, τα οποία μέχρι σήμερα κατέληγαν χωρίς να καν να προλάβουν να διακομιστούν στο νοσοκομείο. Στόχος του Κολλεγίου είναι η δημιουργία κόμβων τηλεϊατρικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα με την επίβλεψη του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και η εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών και Καρδιολόγων στα Κέντρα Υγείας και τα αγροτικά ιατρεία της λεγόμενης «άγονης γραμμής».

Με τα συστήματα τηλεϊατρικής, οι γιατροί των υποβαθμισμένων υγειονομικά περιοχών της χώρας θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου κλπ), με αποτέλεσμα να σώζονται πολλές ζωές.

Αναφερόμενος στα συστήματα τηλεϊατρικής, ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Τ.Ε. κ. Μιχάλης Γρυλλάκης τόνισε ότι ο Ο.Τ.Ε. διαθέτει συστήματα τηλεϊατρικής, πανελλαδική υποδομή, καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των συστημάτων σε κομβικά σημεία της χώρας, Κέντρα Υγείας και αγροτικά ιατρεία της περιφέρειας. Με τα συστήματα αυτά, η ιατρική πληροφορία μεταφέρεται με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Με τον τρόπο αυτόν, ανέφερε ο κ. Γρυλλάκης, η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού μπορεί να γίνει άμεσα, εύκολα και χωρίς κανένα πρόβλημα.

Διαβάστε επίσης