Καταρτίζεται ο Χάρτης Υγείας και Πρόνοιας της χώρας

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η πρώτη φάση κατάρτισης του Χάρτη Υγείας Πρόνοιας, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Χάρτης αυτός, θα αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για τους πολίτες, καθώς μέσω του Ιντερνετ θα μπορούν να παίρνουν σημαντικές πληροφορίες για τις υποδομές σε επίπεδο υγείας και πρόνοιας που υπάρχουν στη χώρα.

Παράλληλα, όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση του έργου που έγινε στο υπουργείο Υγείας, ιδιαίτερα χρήσιμος θα αποδειχθεί ο Χάρτης αυτός και για τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας.

Πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα που θα αναπτύσσεται συνεχώς, με διαρκή ανανέωση των δεδομένων, ένταξη νέων κατηγοριών πληροφόρησης και δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων.

Ο Χάρτης Υγείας και Πρόνοιας θα είναι, σύμφωνα με τους συντάκτες του, ένα εργαλείο σύγκρισης, ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των υπηρεσιών υγείας και θα στηρίξει τη μεταρρύθμιση στο χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οταν ολοκληρωθεί θα παρέχει άμεση πληροφόρηση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας και προνοιακά ιδρύματα κάθε περιοχής. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να επεξεργάζεται επιδημιολογικά στοιχεία από πολλά κέντρα της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.

Διαβάστε επίσης