Συμβουλευτική επιτροπή για την υγεία των στρατευμένων

Τη σύσταση ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης των στρατευμένων, αποφάσισε ο Υπουργός Εθνικής ’μυνας κ. Γιάννος Παπαντωνίου. Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής ’μυνας, σχετικά με τους τρόπους εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων και βελτίωσης των συνθηκών περίθαλψης. Επίσης, θα εισηγείται στον Υπουργό τρόπους για τη δραστικότερη αντιμετώπιση σύγχρονων υγειονομικών προβλημάτων με κοινωνική διάσταση, όπως για παράδειγμα το μείζον πρόβλημα των ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος της επιτροπής θα αποτελεί το σύμβουλο του Υπουργού σε θέματα υγείας, πρόληψης, φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και διοίκησης και οργάνωσης νοσοκομείων και λοιπών υγειονομικών μονάδων του υπουργείου Εθνικής ’μυνας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η επιτροπή θα είναι ενδεκαμελής και θα απαρτίζεται από καθηγητές πανεπιστημίου, τους επικεφαλής των υγειονομικών διευθύνσεων των τριών όπλων και πολιτικά στελέχη με εμπειρία στη διαχείριση υγειονομικών θεμάτων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Γρηγόρης Σκαλκέας, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Τα Μέλη της επιτροπής είναι:

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, πρ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντώνιος Κουτσελίνης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρήστος Κήτας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Δημήτριος Λουκόπουλος, Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Γρηγόρης Πραστάκος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου
Υποστράτηγος Σπύρος Γεωργακής, Διευθυντής ΔΥΓ ΓΕΣ
Υποναύαρχος Ζαφείρης Δεμέστιχας, Διευθυντής ΔΥΓ ΓΕΝ
Υποπτέραρχος Δημοσθένης Φλώρος, Διευθυντής ΔΥΓ ΓΕΑ
Μιχάλης Ανδριγιαννάκης, Σύμβουλος ΥΕΘΑ
Γεράσιμος Βουδούρης Πρόεδρος ΤΣΑΥ

Διαβάστε επίσης