Μεγαλύτερη αξιοπιστία για τα βιολογικά προϊόντα

Τα βιολογικά προϊόντα που φέρουν το σήμα ΔΗΩ εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία, καθώς η ΔΗΩ αποτελεί το μοναδικό Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που έχει διαπιστευθεί στην Ελλάδα και έναν από τους ελάχιστους στην Ε.Ε, σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε η ΔΗΩ στο Care.

Το πιστοποιητικό διαπίστευσης που έλαβε ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων “ΔΗΩ”, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, ορίζει τον Οργανισμό ως ικανό να διενεργεί πιστοποιήσεις των προϊόντων και των δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τα βιολογικά προϊόντα.

Το πιστοποιητικό διαπίστευσης ισχύει μέχρι το Νοέμβριο του 2005, υπό τον όρο της συνεχούς συμμόρφωσης του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προς τα προβλεπόμενα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Τα βιολογικά προϊόντα είναι τα μόνα όπου οι έλεγχοι διεξάγονται σε όλη την παραγωγική διαδικασία, μέχρι και το ράφι του καταστήματος. Τώρα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας, με το οποίο διαπιστεύθηκε η ΔΗΩ, διασφαλίζεται η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια που κατοχυρώνουν την αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων.

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του Οργανισμού Ελέγχου των Βιολογικών Προϊόντων αποτελούν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Σιδηράς καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο αντιπρόεδρος Φυτικής παραγωγής Ευάγγελος Μπούρκος, ο αντιπρόεδρος ζωϊκής παραγωγής κ. Γεώργιος Ζέρβας καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επίσης και μέλη της επιστημονικής κοινότητας, πιστοποιημένοι επιχειρηματίες και περιβαλλοντικές – καταναλωτικές οργανώσεις.

Σήμερα, που όλο και πιο συχνά διαπιστώνονται ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχων πρωτογενούς και μεταποιημένης παραγωγής, αναφέρει το δελτίο τύπου, μοναδική ρεαλιστική απάντηση στις δικαιολογημένες ανησυχίες της ευρύτερης κοινής γνώμης, αποτελεί η εφαρμογή ενός αυστηρού μοντέλου ποιότητας, καταξιωμένου στους διεθνείς φορείς τροφίμων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση