Από το Φεβρουάριο τα ηλεκτρονικά ένσημα του ΙΚΑ

Οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν από το Φεβρουάριο την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ, καθώς η τελευταία καταργεί τα ένσημα και εισάγεται το σύστημα της δήλωσης αυτής, μέσω της μηχανογράφησης και της παρακολούθησης του ιστορικού ασφάλισης των εργαζομένων.

Ηδη το ΙΚΑ έχει αρχίσει διαφημιστική καμπάνια για την υποχρέωση των εργοδοτών να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ΑΠΔ, ένα μηχανογραφημένο έντυπο, το οποίο συμπληρώνει και καταθέτει ο εργοδότης στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ

Στην ΑΠΔ ο εργοδότης δηλώνει μεταξύ άλλων, όλους τους ασφαλισμένους που απασχόλησε για τη χρονική περίοδο αναφοράς της δήλωσης, το χρονικό διάστημα που τους απασχόλησε, τις αποδοχές αυτών.

Το νέο σύστημα, που θα στηρίζεται στην εισαγωγή της πληροφορικής στο ΙΚΑ, αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας αλλά και στην πιο άνετη εξυπηρέτηση εργοδοτών και ασφαλισμένων.

Διαβάστε επίσης