Ηλεκτρονικά ένσημα στο ΙΚΑ

Την κατάργηση των ενσήμων και την υποβολή περιοδικών δηλώσεων από τις επιχειρήσεις για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν, τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας το οποίο κατατέθηκε στην Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από 1ης Ιανουαρίου 2002, ο θεσμός των ενσήμων θα αποτελεί πλέον παρελθόν και η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων θα αποδεικνύεται από το ειδικό μηχανογραφικό δελτίο που θα αποστέλλει το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους, στο οποίο θα αναγράφονται οι τελευταίες εισφορές και τα έτη ασφάλισης.

Οι επιχειρήσεις εξάλλου, υποχρεώνονται να υποβάλουν κάθε μήνα ή τρίμηνο ανάλογα με το είδος τους, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. Τα στοιχεία της δήλωσης, θα διασταυρώνονται με τα δεδομένα του συστήματος ΤAXIS και θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία του πρώτου μητρώου εργοδοτών.

Οι εργαζόμενοι που διατηρούν καρτέλες ενσήμων, όπως έχει διευκρινίσει η διοίκηση του ΙΚΑ, θα τις προσκομίσουν στα υποκαταστήματα του Ιδρύματος προκειμένου να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι που βρίσκονται λίγα έτη πριν από τη συνταξιοδότηση.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη μείωση του χρόνου παραγραφής της βεβαίωσης οφειλών και των προσαυξήσεων για καθυστερούμενες εισφορές, καθώς και για τη σύσταση Οργανισμού Αγροτικής Εστίας, στα πρότυπα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, στοχεύει στη διευκόλυνση του εντοπισμού των παραβιάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς με την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης θα πραγματοποιούνται αυτόματα 39 έλεγχοι δεδομένων.

Παράλληλα θα περιοριστεί ο χρόνος παραγραφής για βεβαίωση οφειλών από 10 χρόνια σε 5 χρόνια, ενώ τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, μειώνονται από 5% σε 3% για τον πρώτο μήνα και για τους επόμενους μήνες από 2% σε 1,5%.

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ, εξάλλου, με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, το Ιδρυμα εγκρίνει σε διάστημα δύο μηνών τη χορήγηση προσωρινών συντάξεων στους ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1ης Οκτωβρίου, καθώς και στους δικαιούχους του Ιδρύματος η εξέταση της αίτησης των οποίων εκκρεμούσε την ίδια ημερομηνία.

Διαβάστε επίσης