Πανεθνική δικτύωση των ιατρικών φακέλων στις ΗΠΑ

Η λειτουργικότητα μίας εκτεταμένης βάσης δεδομένων όπου θα καταχωρούνται τα κύρια σημεία του ιατρικού ιστορικού όλων των Αμερικανών, πρόκειται να δοκιμαστεί σύντομα στις ΗΠΑ, με απώτερο στόχο τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν των ιατρικών λαθών.

Στη βάση αυτή που θα έχουν πρόσβαση οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας, θα υπάρχουν πέντε κατηγορίες πληροφοριών φάρμακα που έχουν χορηγηθεί στον ασθενή, ιστορικό αλλεργιών, εμβολιασμών, ασθενειών και αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι πληροφορίες αυτές θα καταχωρούνται και θα επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, πάντα με την συγκατάθεση του ασθενή και θα είναι κρυπτογραφημένες, ώστε να έχουν πρόσβαση μόνο οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων.

Οπως προαναφέραμε στόχος αυτής της προσπάθειας είναι ο περιορισμός των ιατρικών λαθών. Σύμφωνα με έκθεση του Institute of Medicine, κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, σημειώνονται 44.000 έως 98.000 θάνατοι οι οποίοι οφείλονται σε ιατρικά λάθη.

Τα περισσότερα εξ’ αυτών οφείλονται σε λάθος συνταγογραφήσεις, που πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι θα είχαν αποφευχθεί εάν υπάρχει καλύτερα οργανωμένης δικτυακής οργάνωσης και πρόσβασης στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Το νέο σύστημα πληροφορικής στο οποίο θα βασιστεί η προσπάθεια αυτή, έχει στοιχίσει μέχρι τώρα 8 εκατομμύρια δολάρια, καθώς είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει υπάρχουσες βάσεις δεδομένων με καινούργιες, ενώ προϋποθέτει και την μηχανοργάνωση όλων των ιατρείων και νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων.

Διαβάστε επίσης