Μικροχειρουργική για αποκατάσταση ελλειμμάτων από καρκίνο

Ριζικά έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ο τρόπος αντιμετώπισης ελλειμμάτων της περιοχής του προσώπου και του τραχήλου, που προκύπτουν από τραυματισμό ή από αφαίρεση όγκων, χάρη στην εξέλιξη της μικροχειρουργικής, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη μεταφορά ιστών από ένα μέρος του σώματος σε άλλο.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η τεχνική αυτή επιτρέπει, ιδίως σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, την αφαίρεση του όγκου και τη σύγχρονη λειτουργική αποκατάσταση σε ένα στάδιο. Έτσι ελλείμματα εδάφους στόματος, γνάθου, γλώσσας ή ακόμη και οισοφάγου είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με τη μεταφορά κατάλληλου ιστού γι’ αυτό το σκοπό.

Η καταπολέμηση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου δεν είναι όμως μόνο χειρουργική, αλλά απαιτεί τη συνεργασία ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών για τη σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και χειρουργική εξαίρεση.

Αυτό είναι το συμπέρασμα συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με συντονίστρια την πλαστική χειρουργό κ. Αικατερίνη Βλαστού, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κοινού συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Οι ομιλητές τόνισαν ότι με μικροχειρουργικές τεχνικές είναι επίσης δυνατόν να αποκατασταθεί παράλυση του προσωπικού νεύρου, του νεύρου που κινεί τους μύες του προσώπου, είτε μετά από τραυματισμό, είτε μετά από αφαίρεση ενδοκρανιακών όγκων, όπως ακουστικού νευρινώματος ή εξωκρανιακών όγκων, όπως όγκων της παρωτίδας.

Νευρικά μοσχεύματα μπορούν να αποκαταστήσουν νευρικά ελλείμματα και να επιτρέψουν επαναλειτουργία του νεύρου εάν η παράλυση είναι πρόσφατη. Σε μακροχρόνιες παραλύσεις, πάνω από ένα έτος, δημιουργία νέου νεύρου και μεταφορά μυός είναι δυνατόν να αποκαταστήσει το χαμόγελο των ασθενών και να τους δώσει νέα ελπίδα για ζωή.

Διαβάστε επίσης