Πολλαπλασιάστηκαν τα διαζύγια στην Κύπρο

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των διαζυγίων στην Κύπρο έχει πολλαπλασιαστεί, καθώς το 1979 εκδόθηκαν 161 διαζύγια, ενώ το 1999 ο αριθμός του ανήλθε στα 1993, σύμφωνα με τα στοιχεία των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας, τα οποία δημοσιεύονται στην εφημερίδα “Ο Φιλευλεύθερος”.

Τις τραυματικές επιπτώσεις του διαζυγίου βιώνουν 4.932 παιδιά, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι κάτω των 10 ετών. Το ηλικιακό προφίλ των παιδιών έχει ως ακολούθως: 928 παιδιά ήταν κάτω των 5 ετών, 1825 ήταν ηλικίας 5-9 ετών, 1466 είχαν ηλικία 10-14 ετών και 713 ήταν 15 έως 18 ετών.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια 8000-10.000 οικογένειες αποτελούνται από τον ένα γονέα και περίπου 16.000 παιδιά μεγαλώνουν μόνο με τη μητέρα.

Η καταβολή διατροφής από τον πατέρα στα εξαρτώμενα παιδιά προκαλεί πολύ συχνά τριβή μεταξύ των διαζευγμένων. Η συντριπτική πλειοψηφία, 90% των διαζευγμένων γυναικών, ζητούν την παρέμβαση του Δικαστηρίου, για είσπραξη της διατροφής, καθώς λόγω των κλονισμένων σχέσεων με τον πρώην σύζυγο αδυνατούν να εξεύρουν ομαλές ρυθμίσεις, δήλωσαν νομικοί κύκλοι.

Διαβάστε επίσης