ΕΟΦ: επισημάνσεις για τα αντισυλληπτικά τρίτης γενιάς

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σε ανακοίνωσή του στις 28 Σεπτεμβρίου 2001 επισημαίνει τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών επιδημιολογικών μελετών αναφορικά με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων που σχετίζονται με χρήση αντισυλληπτικών τρίτης γενιάς.
Η Επιτροπή Εγκρίσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) θα δημοσιεύσει την 1η Οκτωβρίου 2001, το αποτέλεσμα της μελέτης της, σχετικά με τον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής που συνδέεται με τη χρήση των λεγομένων συνδυασμένων αντισυλληπτικών δισκίων “τρίτης γενεάς” (COCs), τα οποία περιέχουν σαν προγεστερινοειδές δεσογεστρέλη ή γεστοδένη (σύνθεσης μιας, δύο ή τριών φάσεων).

Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εγκρίσεων είναι αποτέλεσμα συνεχιζόμενης ανασκόπησης, η οποία ξεκίνησε το 1995, βασισμένη σε τρεις ανεξάρτητες επιδημιολογικές μελέτες , που έδειξαν αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής ο οποίος συνδέεται με τη χρήση COCs που περιέχουν δεσογεστρέλη ή γεστοδένη, συγκριτικά με COCs που περιέχουν σαν προγεστερινοειδές λεβονοργεστρέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγκρίσεων συνιστά:

Δεν υπάρχει λόγος για γυναίκες που λαμβάνουν οποιοδήποτε ιδιοσκεύασμα COC να διακόψουν τη λήψη του με βάση τα παραπάνω ευρήματα.

Κατά την συνταγογράφηση ενός COC σε μια γυναίκα για πρώτη φορά, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα : Η μεγαλύτερη επίπτωση του σχετικού κινδύνου φλεβικής θρομβοεμβολής από την λήψη COCs που περιέχουν τουλάχιστον 20 μικρογραμμάρια αιθινυλοιστραδιόλης σε συνδυασμό με δεσογεστρέλη ή γεστοδένη (σύνθεσης μιας , δύο ή τριών φάσεων ) σε σύγκριση με COCs που περιέχουν λιγότερο από 50 μικρογραμμάρια αιθινυλοιστραδιόλης σε συνδυασμό με λεβονοργεστρέλη στον αριθμό των επιπλέον περιστατικών θα είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους που μια γυναίκα λαμβάνει για πρώτη φορά COCs.

Διαβάστε επίσης